Tekstit

Oletko ajatellut ostaa talopaketin

Kuva
Näin talokauppa tapahtuu Myyjä pyrkii saamaan Ostajalta mahdollisimman nopeasti allekirjoituksen kauppasopimukseen. Myyjä ei avaa sopimuksen juridista sisältöä tai informoi Ostajaa riskeistä. Myyntityössä pyritään välttämään keskustelua rakentamiseen liittyvistä laatumäärityksistä, ongelmista ja lisäkustannuksista. Kaupantekotilaisuudessa Ostaja joutuu tyytymään Myyjän vakiosopimuksen ehtoihin, jotka eivät huomioi tasapuolisesti Ostajan etuja mm. maksupostin osalta. Ostaja joutuu allekirjoittamaan kauppasopimuksen ilman mahdollisuutta tutustua tulevan talonsa rakennussuunnitelmiin ja piirustuksiin. Rakennussuunnitelmat ja piirustukset toimitetaan Ostajalle myöhemmin kaupanteon jälkeen. Kaupantekotilaisuudessa Myyjä ei osaa kertoa Ostajalle kuka talon tulee rakentamaan, eikä Ostajalla ole mahdollisuutta ennen talokauppaa arvioida aliurakoitsijan ammattitaitoa ja tulevaa työn laatua. Rakentamisprosessin lopputulos on täysin sattuman varassa. Useat päätöksenteon muodostukseen vaikuttavat

Alkusanat

Kuva
Tämä on Ainoakodin tarina ja ainoaksi se jääkin. Blogin otsikkona voisi hyvin olla presidentti Urho Kekkosen kuuluisa lausahdus "Saatanan tunarit". Tarkoituksena ei ole kuitenkaan kirjoittaa "myllykirjettä", vaan kertoa subjektiivisia kokemuksia muuttovalmiin omakotitalon tuomista haasteista. Rakennustoimiala ja sen intressipiirit rummuttavat suomalaisen rakentamisen korkeasta tasosta. Pientalorakentamisen todellisuus on kuitenkin toinen. Meidän taloprojektin kohdalla DEN Finland Oy:n rakentamisprosessi oli ongelma, ei ratkaisu. Emme kuitenkaan nostaneet käsiä ylös ja luovuttaneet . DEN Finland Oy:n näyttää olevan haasteellista täyttää alkeellisimpiakaan rakentamisen laatuvaatimuksia. Asiakas joutuu kädestä pitäen selittämään mitä pitäisi saada aikaan. Mikäli olet ajatellut tilata talopaketin tai olet jo sellaisen tilannut, sinulle on hyödyllistä lukea blogini postaukset ja tutustua lähemmin millainen todellisuus mainosten takaa voi paljastua. Toivon, että blogini

Maalämpöpumpun Altech täyttöventtiiliryhmän suodattimen puhdistus

Kuva
Maalämpöpumpun keruuputkiston ja lämmitysjärjestelmän suodattimien puhdistus on syytä suorittaa vähintään kerran vuodessa, koska suodattimiin takertuneet hiukkaset heikentävät nesteiden virtauksia. Muuttovalmiin Ainoakodin luovutuksen yhteydessä LVI-asentaja oli hyvin niukkasanainen suodattimista. Asentaja mainitsi huoltotoimista kysyttäessä vain, että maalämpöpumpun keruuputkiston suodatin on täyttöventtiiliryhmän ympärillä olevan styrox-rasian sisällä. Samassa yhteydessä styrox-rasia avattiin ja asentaja kiersi täyttöventtiiliryhmän jälkimmäisen täyttöventtiilin pienen harmaan muovisen kannen irti ja sanoi, ettei suodattimessa näytä olevan roskia. Hän myös kysyttäessä totesi, ettei maalämpöpumpun virtaa tarvitse katkaista, eikä sulkuja kääntää kiinni. Lämmitysjärjestelmän suodatinta ei mainittu lainkaan. Keruuputkiston suodatin ei kuitenkaan sijaitse asentajan kertomassa paikassa, vaan täyttöventtiiliryhmän yläpuolella olevan tulpan alla. Tulpan avaamiseen tarvitaan kiintoavain. Täyt

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Kuva
Jälkiviisaus on todellista viisautta Koulussa voi oppia vain sen minkä muutkin jo tietävät. Mitä uutta ihminen voisi oppia ja viisastua ilman omia tai muiden kokemuksia ja niiden synnyttämää jälkiviisautta. Ei juuri mitään. Toki jälkiviisaudelle on olemassa myös vaihtoehto ”lyödä päätä seinään”. Me tavalliset ihmiset toimimme päätöksentekotilanteissa usein pelkän intuition varassa. Talokauppa saattaa olla juuri tällainen tilanne. Talokaupassa joudumme tekemään useita taloudellisesti merkittäviä päätöksiä ja valintoja pelkän intuition varassa. Mikäli omaisimme ennustajan lahjan, voisimme nähdä eri vaihtoehtojen kehityskulun jo ennakolta ja välttää karikot. Talotoimittajan valinnassa joudumme kuitenkin turvautumaan päättelyyn, jonka tuloksena syntyy valintapäätös. Valintapäätöksen järkevyyttä joudumme perustelemaan (argumentoimaan) ainakin itsellemme. Perustelu koostuu lähinnä taloudellisten resurssien ja haaveiden yhteensovittamisesta, omista ja muiden kokemuksista (jälkiviisaudesta) se

Työturvallisuus DEN Finland Oy:n rakennuskohteessa

Kuva
Työturvallisuuden laiminlyönti ilmentää yrityksen riskienhallinnan epäonnistumista Mielestäni Den Finland Oy:n yrityskulttuuri vahvistaa konkreettisesti Skanskan turvallisuudesta vastaavan johtajan näkemyksen, että työturvallisuuteen liittyvien ohjeiden ja sääntöjen laiminlyönti ilmentää myös sitä, ettei yrityksessä noudateta muitakaan rakentamisprosessiin liittyviä ohjeita ja sääntöjä. Lähde: rakennuslehti.fi, Skanskan turvallisuudesta vastaava johtaja Antti Leinon haastattelu Rakennuslehden Raksa-tv:ssä 8.3.2023, ei suora lainaus.. Työturvallisuus laiminlyödään työmaalla Den Finland Oy:n osalta työturvallisuus näyttää toteutuvan vain talopaketin myyntipuheissa. Työmailla työturvallisuuden toimeenpanon edellyttämä osaaminen ja vastuunkanto ei korostu. Kyse ei ole siitä onko vielä jotain tehtävää tai parannettavaa, vaan siitä, että työturvallisuutta ei toimeenpanna työmaalla miltään osin. Urakoijat ja työntekijät suhtautuvat työturvallisuusvelvoitteiden toimeenpanoon uhkaavasti ja viha