Tekstit

Suositukset

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Kuva
Yllä olevassa kuvassa kodinhoitohuoneen työvalon sähköjohto jäi asennusvirheen johdosta seinäkaapin taakse. Timpuri päätti siirtää sähköjohdon paikkaa lyömällä kipsilevyyn vasaralla riittävän suuren aukon saadakseen johdon tulemaan seinäkaapin alta. DEN Finland Oy ei nähnyt tässä asennustavassa mitään huomautettavaa. Mahtui laatukriteereihin, kun kyseisellä asennustavalla ei ollut "teknisiä vaikutuksia". Vähänkö tyhmä olin Myönnän nöyrästi oman tietämättömyyteni ja jopa tyhmyyteni talokauppa-asioissa.  Tämän johdosta en ryhdy rakennusalan konsultiksi, vaan kerron tässä blogissa omaan rakennusprojektiini liittyviä ajatuksia ja subjektiivisia kokemuksia. Tekstit luettuaan lukija voi itse päätellä onko kyseessä unelma vai painajainen. En ole koskaan aiemmin rakentanut mitään, mutta enemmän tämä minusta painajaiselta vaikuttaa. Nyt voin vain kysyä itseltäni, miten saatoin joutua tämän yrityksen kanssa tekemisiin? Laadukas omakotitalo ei toteudu unelmoimalla, haaveile

Rakennusprosessista kohti oikeusprosessia

Kuva
Tilanne DEN Finland Oy:n kanssa eteni pisteeseen, jossa ei ollut normaalein menettelyin saavutettavissa molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua. Jouduimme lopulta ottamaan askeleen oikeusprosessin suuntaan. Tämän prosessin opit tulen avaamaan lukijoille myöhemmissä kirjoituksissa. Muuttovalmiin talopaketin sopimusosapuoli on elinkeinoharjoittaja, joka ammattimaisesti myy tai rakentaa kiinteistöjä. Ammattimaisesti toimivalta elinkeinonharjoittajalta edellytetään hyvää rakentamistapaa, johon liittyy olennaisena osana huolellisuusvaatimus ja rakennusmääräysten tuntemus. Käsitykseni mukaan DEN Finland Oy ei voi välttää korjaus-/korvausvelvollisuutta sillä perusteella, ettei se huomannut tai tiennyt aliurakoitsijoidensa laiminlyövän hyvää rakentamistapaa. Muuttovalmiin talopaketin rakentaja vastaa aliurakoitsijoidensa työstä kuten omastaan. Maallikkona talopaketin ostajalla ei ole vastaanottotarkastuksen yhteydessä edellytyksiä arvioida tai havaita onko esimerkiksi ulkovuorauslaudoitus tot

Vuositarkastus aktivoitu

Kuva
Kuvituskuva Muuttovalmis talo on saavuttanut vuoden iän ja oli aika saattaa vuositakuukorjaukset vireille. DEN Finland Oy:n suunnalta ei ole otettu yhteyttä, joten käynnistin itse prosessin. Tulen blogin jatkokirjoituksissa kuvaamaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti DEN Finland Oy:n suhtautumisen, toiminnan ja työsuoritukset takuukorjausten aikana. Vuositakuukorjausasiakirjaan liitetyt alkusanat Aloitin vuositakuukorjausasiakirjan alla kuvatuilla maininnoilla. "Tässä asiakirjassa kuvataan kaupan kohteessa olevat virheet ja vaaditut vuosikorjauskohteet. Virheet ovat silmämääräisesti havaittavissa olevia rakennus-, asennus-, laatu- ja materiaalivirheitä. Tässä asiakirjassa havainnoista käytetään käsitettä virhe". "Kaupan kohteen virheet on reklamoitu kirjallisesti välittömästi tai viimeistään 4-6kk sisällä virheen havaitsemisesta tai kun ne olisi pitänyt havaita. Osa virheistä on reklamoitu jo rakentamisaikana ja suurin osa sisään muuton jälkeen vuoden 2019 puolella. Säh

Esimerkki DEN Finlandin karkeasta rakennusvirheestä

Kuva
Yllä olevassa kuvassa nähdään, että työmiehet ovat tehneet sisäseinän levytyksen virheellisten koolausten mukaisesti. Kuvassa ikkunan alareunan levytys on jäänyt 10 cm vajaaksi. Tämä esimerkki kuvaa kuinka DEN Finlandin Nivalan elementtitehtaalla tehty rakennusvirhe kertautui työmaalla välinpitämättömyyden seurauksena. Tässä esimerkissä rakentamisen huonoa laatua ilmentää se, että koolausvirheet olivat silmillä havaittavissa, mutta niistä ei välitetty, eikä virheitä viitsitty korjata ennen seuraavia työvaiheita. Oikea sisäseinäkoolauksen etäisyys karmin ulkoreunasta on 1,5 cm, koska smyygilista asennetaan noin 1-2 mm etäisyydelle ikkunakarmin saranasta. Tämä ei tietenkään onnistu, jos seinät on levytetty virheellisen koolauksen mukaisesti esimerkiksi 10 cm etäisyydelle karmin reunasta. Huomauttaessani virheistä työmiesten pomolle, hän totesi, "miksen kertonut asiasta ajoissa". Pomo vapautti omat työmiehet vastuusta. Hän moitti minua, koska olin hänen mukaan vasta täs

Ulkovuorauslaudan on täytettävä RunkoRYL 2000 vaatimukset

Kuva
Yllä olevassa piirroksessa on esitetty hyvän rakennustavan mukaiset julkisivulaudoituksen liitoskohtia koskevat vaatimukset. Case ”Ulkovuorauslaudan on täytettävä RunkoRYL 2000 vaatimukset kokonaisuudessaan” Ulkovuorauslaudan on täytettävä RunkoRYL 2000 vaatimukset kaikilta osin, ellei toimeksisaaja ole kirjannut sopimukseen, että kohteen verhouslaudat eivät täytä RunkoRYL 2000 -asiakirjassa määriteltyä ja talonrakennusalalla yleisesti hyväksyttyä mitoitusta. Kuluttajariitalautakunta otti kantaa RunkoRYL 2000 vaatimuksien velvoittavuuteen suosituksessaan 2.9.2013 (Diaarinumero: 4651/37/11). Lautakunta totesi suosituksessaan mm, että ulkoverhouslaudan tulee vastata hyvän rakennustavan (esim. RunkoRYL 2000 vaatimuksia. Lautakunta totesi suosituksessaan myös, että tilaaja saa edellyttää toimeksisaajan suoritukselta tavanomaista hyvää laatua, ellei tästä laatutasosta nimenomaisesti sovita poikettavan. Vireillä olleessa tapauksessa toimeksisaaja ei ollut kirjannut sopimukseen, että

Vältä talvirakentamista

Kuva
Yllä olevassa kuvassa talvirakentamista DEN Finland Oy:n tapaan. Kuvassa kattoristikot jäätyneet maahan kiinni. Kuva on otettu kyseisen firman omasta myyntikohteesta. Koko tontti perustuksineen oli täysin lumeen hautautuneena ja talopaketti tulossa päälle. Talvirakentamista Mielestäni talvirakentamista tulisi välttää viimeiseen saakka, ellei omaa poikkeuksellista riskinottohalukkuutta, En ole toistaiseksi nähnyt pientalon työmaata, jossa kosteudenhallintasuunnitelma olisi toteutunut siten kuin suunnitteluvelvoitetta säädettäessä on tarkoitettu. Mainoslauseissa talotoimittajien edustajat ylistävät talvirakentamista ja tarjoavat talvirakentajille näennäisiä talvietuja. Miksi? Siksi, että talotoimittajille on tärkeintä ainoastaan ympäri vuoden tapahtuva tasainen kaupankäynti. Talotoimittajat yrittävät perustella talvirakentamisen hyötyjä talven pakkasilla, jolloin säästetään kosteudenpoistokuluissa. En ole aivan varma syntyykö tästä mitään säästöjä ja kenen kukkarossa tuo säästö näkyy. To

DEN Finland Oy uskomaton yrityshimmeli

Kuva
Uskomaton yrityshimmeli DEN Group Oy on holding-yhtiö, joka on merkitty kaupparekisteriin 27.1.2017. DEN Group Oy omistaa DEN Finland Oy:n. DEN Finland Oy:llä on kaikkiaan 11 rekisteröityä aputoiminimeä, joiden toimintaa ei tässä blogissa käsitellä. Holdig-yhtiöillä ei ole operatiivista liiketoimintaa. Holding-yhtiöitä perustetaan ja käytetään lähinnä verosuunnitteluun. Holdig-yhtiössä varallisuus kasvaa korkoa korolle nopeammin, kuin tavanomaisen henkilöverotuksen piirissä olevassa yhtiössä, koska pääomatuloveroa ei ole, mikäli voitto jätetään yritykseen. Holding-yhtiöön siirretystä voittopääomasta on maksettava vain 20% yritysvero. Pohjolan Design-Talo Oy merkittiin kaupparekisteriin 23.12.2002 ja sulautettiin Den Finland Oy:n 31.12.2017. Den Finland on merkitty kaupparekisteriin 21.7.2010.Rakennustoiminnassa DEN Finland Oy toimii pääurakoitsijan roolissa ja kilpailuttaa rakennuskohteidensa rakennustyöt aliurakoitsijoilla. Designtalo on Den Finland Oy:n omistama vain Suomessa voima

Näin Den Finland rakensi

Kuva
Den Finland Oy:n rakentamisprosessi tuotti enemmän lämpöä kuin valoa. Rakentamisen laadunvalvonta ei ollut vain puutteellista, vaan puuttui kokonaan. Johtajuuden ja etiikan vuorovaikutus ei rakennustyömaalla korostunut. Rakentamisen eetos vertautui menneiden vuosikymmenten takaiseen sosialismin aikakauden slaavilaiseen rakennusperinteeseen, joka ei tunnusta individualismia, eikä asiakkaan elämänilon oikeutusta.  Rakennustyömaalla erityisesti talon nurkissa ja jätelavan luona ilmassa leijui voimakas kusen haju. Virheitä ilmeni jo talon suunnittelussa ja suunnitelmissa.  DEN Finlandin laatimat suunnitelmat, joiden perusteella rakennuslupaa haettiin, sisälsivät useita virheitä.  Pyynnöistä huolimatta virheitä oli vaikea saada korjatuksi. Esimerkiksi virheet asemapiirroksessa kopioituivat useisiin muihin piirroksiin. Suunnitelmista puuttuivat myös mm. rakennusluvan edellyttämät terassien ja löylyhuoneen nousukaiteet yms. Uusien rakennusvaatimusten johdosta pihaterassin ovea jouduttiin

Tästä talomyyjä ei kerro mitään

Kuva
Tästä talomyyjä ei kerro mitään Kauppasopimuksen allekirjoituksen jälkeen asiakkaalle avataan tunnukset extranet- palveluun, josta asiakas saa luettavakseen melkoisen joukon asiakirjoja mitä erilaisemmista velvoitteista ja toimituksen sisältöä ja laatua koskevista rajoitteista, joista talomyyjä ei kerro mitään. Talomyyjä ei kerro mitään esimerkiksi talopakettitoimituksen edellyttämästä täysperävaunurekan vaatimasta 9 metriä leveästä tonttiliittymästä ja sisätäytön yhteydessä rakennuksen sisäpuolelle asennettavista maakiiloista (100 x 100 L = 1000). Kuinka moni asiakas tietää mitä maakiilat tarkoittavat. Kokonaisuutena ottaen kaupanteon jälkeen paljastuvat asiakkaan velvoitteet ja talopakettitoimituksen sisältöä ja laatua koskevista rajoitteet muuttavat olennaisesti kauppasopimuksen kohteena olevan talopaketin hintaa, laatua ja asiakkaalle koituvaa työmäärää. Tästä talomyyjä ei kerro mitään DEN Finland Oy:n muuttovalmiin talopakettitoimituksen laatutasoa on mahdotonta ennakoida. Tämä

Elementtien virheellisiä nurkkia

Kuva
Nurkkalistamalleja DEN Finlandilla oli tarjota kolmenlaisia. Yllä kuvassa taloon valittu nurkkalista. Talosta ei löytynyt yhtään nurkkaa, johon valittu nurkkalista olisi käynyt. Alla kuvia elementtien nurkista.

Elementtien laatutaso

Kuva