Tekstit

Suositukset

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Kuva
Yllä olevassa kuvassa työvalon sähköjohto jäi asennusvirheen johdosta seinäkaapin taakse. Timpuri päätti siirtää sähköjohdon paikkaa lyömällä kipsilevyyn vasaralla riittävän suuren aukon saadakseen johdon tulemaan seinäkaapin alta. DEN Finland ei nähnyt tässä asennustavassa mitään huomautettavaa. Mahtui laatukriteereihin, kun kyseisellä asennustavalla ei ollut "teknisiä vaikutuksia".

Vähänkö tyhmä olin
Laadukas omakotitalo ei toteudu unelmoimalla, haaveilemalla, puhumalla tai toivomalla. Oleellista on, että rakentajalla on kyky ja tahtotila laadukkaaseen toteutukseen. DEN Finlandin kohdalla näin ei ollut. DEN Finlandin laatukäsitys kaipaisi päivitystä tähän päivään.
Myönnän nöyrästi oman tietämättömyyteni ja jopa tyhmyyteni talokauppa-asioissa. Tämän johdosta en ryhdy rakennusalan konsultiksi, vaan kerron omaan rakennusprojektiini liittyviä ajatuksia ja subjektiivisia kokemuksia.
Ehdotin DEN Finlandille kahteen kertaan neuvottelua kaupan purkamiseksi, mutta ehdotukseni kaikuivat…

Vuositarkastus aktivoitu

Kuva
Kuvituskuva
Muuttovalmis talomme on saavuttanut vuoden iän ja nyt on vuositakuukorjausten aika. DEN Finland Oy:n suunnalta ei otettu yhteyttä, joten aktivoin itse prosessin. Tulen tässä kirjoituksessa kuvaamaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti DEN Finland Oy:n suhtautumisen, toiminnan ja työsuoritukset takuukorjausten aikana.
Vuositakuukorjausasiakirjaan liitetyt alkusanat Tässä asiakirjassa kuvataan kaupan kohteessa olevat virheet ja vaaditut vuosikorjauskohteet. Virheet ovat silmämääräisesti havaittavissa olevia rakennus-, asennus-, laatu- ja materiaalivirheitä. Tässä asiakirjassa havainnoista käytetään käsitettä ”virhe”
Kaupan kohteen virheet on reklamoitu kirjallisesti välittömästi tai viimeistään 4-6kk sisällä virheen havaitsemisesta tai kun ne olisi pitänyt havaita. Osa virheistä on reklamoitu jo rakentamisaikana ja suurin osa sisään muuton jälkeen vuoden 2019 puolella. Sähköpostiviesteihin perustuneista reklamaatioista on jäänyt myös todistelukelpoiset aikaleimat. Toteamme, että …

Esimerkki DEN Finlandin karkeasta rakennusvirheestä

Kuva
Yllä olevassa kuvassa nähdään, että työmiehet ovat tehneet sisäseinän levytyksen virheellisten koolausten mukaisesti. Kuvassa ikkunan alareunan levytys on jäänyt 10 cm vajaaksi.

Tämä esimerkki kuvaa kuinka DEN Finlandin Nivalan elementtitehtaalla tehty rakennusvirhe kertautui työmaalla välinpitämättömyyden seurauksena. Tässä esimerkissä rakentamisen huonoa laatua ilmentää se, että koolausvirheet olivat silmillä havaittavissa, mutta niistä ei välitetty, eikä korjattu ennen seuraavia työvaiheita.

Ikkunoiden ja ovien kohdalla koolausvirheitä oli kaikkialla. Oikea sisäseinäkoolauksen etäisyys karmin ulkoreunasta on 1,5 cm, koska smyygilista asennetaan noin 1-2 mm etäisyydelle ikkunakarmin saranasta. Tämä ei tietenkään onnistu, jos seinät on levytetty virheellisen koolauksen mukaisesti esimerkiksi 10 cm etäisyydelle karmin reunasta.

Huomauttaessani virheistä työmiesten pomolle, hän totesi, "miksen kertonut asiasta ajoissa". Pomo vapautti omat työmiehet vastuusta. Hän moitti minu…

Ulkovuorauslaudan on täytettävä RunkoRYL 2000 vaatimukset

Kuva
Yllä olevassa piirroksessa on esitetty hyvän rakennustavan mukaiset julkisivulaudoituksen liitoskohtia koskevat vaatimukset.


Case ”Ulkovuorauslaudan on täytettävä RunkoRYL 2000 vaatimukset kokonaisuudessaan”

Ulkovuorauslaudan on täytettävä RunkoRYL 2000 vaatimukset kaikilta osin, ellei toimeksisaaja ole kirjannut sopimukseen, että kohteen verhouslaudat eivät täytä RunkoRYL 2000 -asiakirjassa määriteltyä ja talonrakennusalalla yleisesti hyväksyttyä mitoitusta.

Kuluttajariitalautakunta otti kantaa RunkoRYL 2000 vaatimuksien velvoittavuuteen suosituksessaan 2.9.2013 (Diaarinumero: 4651/37/11). Lautakunta totesi suosituksessaan mm, että ulkoverhouslaudan tulee vastata hyvän rakennustavan (esim. RunkoRYL 2000 vaatimuksia.

Lautakunta totesi suosituksessaan myös, että tilaaja saa edellyttää toimeksisaajan suoritukselta tavanomaista hyvää laatua, ellei tästä laatutasosta nimenomaisesti sovita poikettavan. Vireillä olleessa tapauksessa toimeksisaaja ei ollut kirjannut sopimukseen, että kohteen …

Muuttovalmiin talopaketin työmaan kontrollia lisättävä

Kuva
Rakennusalalla kulttuurimuutos on jäänyt toteuttamatta. Rakennusala on elinkeinoelämän viimeinen saareke, jossa tunarointi on tehty mahdolliseksi ja jossa se myös sallitaan. Suomessa rakentamisen laatu on jäänyt auttamattomasti asiakkaiden vaatimuksista jälkeen. Rakennusalalla ei ole ymmärretty, että keittäminen merkitsee muutosta ja kehittyminen merkitsee muuttumista.

Asiakkaan näkökulmasta ei ole saman tekevää onko ammattitaitoa vai ei, onko halua myöntää virheet, miten lekaa työmaalla heilutetaan, mihin kuntoon työmaa oman työskentelyn jälkeen jätetään, missä nurkassa käydään kusella tai mihin nurkkaan tupakka tumpataan.


Konkreettinen kehittämisehdotus

Työn tilaajalla on oikeus päättää miten ja milloin työtä rakennustyömaalla on tehtävä sekä mikä on vaadittava laatutaso. Rakentajat ovat useissa yhteyksissä todenneet, että RYL (rakentamisen yleiset vaatimukset) on monin osin vanhentunut standardi. Rakentajat ovat todenneet, että he eivät saisi kaupaksi RYL-toleranssien mukaan rakenn…

DEN Finlandin alihankintaketjutus

Kuva
Asiakkaiden näkökulmasta ainoa hyvä asia alihankintaketjutuksessa on se, ettei juridisia vastuita voi ulkoistaa. Työtehtäviä voi kyllä delegoida, mutta juridisena sopimusosapuolena Den Finland Oy vastaa alihankkijoidensa tekemisistä kuin omistaan.

Pohjolan Design-Talo Oy merkittiin kaupparekisteriin 23.12.2002 ja sulautettiin Den Finland Oy:n 31.12.2017. Den Finland on merkitty kaupparekisteriin 21.7.2010 ja sen omistaa holding-yhtiö DEN Group Oy, joka on merkitty kaupparekisteriin 27.1.2017.

Holdig-yhtiöillä ei ole riskipitoista liiketoimintaa. Holding-yhtiöitä perustetaan ja käytetään lähinnä verosuunnitteluun. Holdig-yhtiössä varallisuus kasvaa korkoa korolle nopeammin, kuin tavanomaisen henkilöverotuksen piirissä olevassa yhtiössä, koska pääomatuloveroa ei ole, mikäli voitto jätetään yritykseen. Holding-yhtiöön siirretystä voittopääomasta on maksettava vain 20% yritysvero.

Sähkö- ja LVI töistä vastaa Den Finland Oy:n tytäryhtiö DEN Tekniikka. Maanrakennuspalveluita tarjoava Den F…

Näin Den Finland rakensi

Kuva
Johtajuuden ja etiikan vuorovaikutus ei näyttänyt rakennustyömaalla toimivalta. Rakentamisen eetos vertautui menneiden vuosikymmenten takaiseen sosialismin aikakauden slaavilaiseen rakennusperinteeseen, joka ei tunnusta individualismia, eikä asiakkaan elämänilon oikeutusta. Rakennustyömaalla erityisesti talon nurkissa ja jätelavan luona ilmassa leijui voimakas kusen haju.

Talopakettiin liittyvät ongelmat ilmenivät heti virheellisinä suunnitelmina, mutta varsinainen painajainen alkoi vasta elementtikuljetuksen saapuessa tontille.

Elementeissä oli virheitä ja kuljetusvaurioita. Ulkolaudoitusten nurkat eivät osuneet kohdilleen. Nurkat oli väärin toteutettu ja alumiinisissa ikkunakarmeissa oli hiertymiä ovista puhumattakaan. Näin jälkeenpäin ajatellen elementtirekka olisi pitänyt heti käännyttää takaisin Nivalaan.

Pystytysporukan pääasialliset työvälineet olivat leka ja moottorisaha. Perustukset, runkopuut ja erityisesti radonkaista saivat tuntea lekan iskujen syleilyn. Jälki oli sen mukaist…

Tästä talomyyjä ei kerro mitään

Kuva
Tästä talomyyjä ei kerro mitään
LTO-koneiston toiminta aiheuttaa huomattavaa meluhaittaa viereisiin huonetiloihin. Yöllä asuinalueiden inframelu (taustakohina) vaimenee. Automaattisesti ohjautuva Vallox ilmanvaihtokoje voi yöllä päättää nostaa tehoja. Hurina ja resonointi kantautuu eufoorisena meluna seinän takaa makuuhuoneeseen. Ei siinä huoneessa nukuta ilman korvatulppia.

Asuinhuoneissa melutaso saa olla päiväaikana (klo 7-22) enintään 35 dB ja yöaikana (22-7) enintään 30 dB. Muissa tiloissa, esimerkiksi keittiössä, pesuhuoneessa, saunassa keskiäänitaso saa olla enintään 40 dB. Lähde: valvira.fi


Tästä talomyyjä ei kerro mitään
Meluhaittaa aiheutuu myös vesikalusteiden käytöstä. Teknisestä tilasta kantautuva kolahduksen omainen ääni aiheutuu veden virtausnopeuden äkillisen muutoksen aiheuttamasta paineiskusta. Esimerkiksi vesihanan sulkeminen aiheuttaa vesijohdossa paineiskun, jonka seurauksena syntyy teknisen tilan putkirakenteissa värähtely, joka kuuluu asuintiloissa kolahtavana ää…

Elementtien virheellisiä nurkkia

Kuva
Nurkkalistamalleja DEN Finlandilla oli tarjota kolmenlaisia. Yllä kuvassa taloon valittu nurkkalista. Talosta ei löytynyt yhtään nurkkaa, johon valittu nurkkalista olisi käynyt. Alla kuvia elementtien nurkista.

Elementtien laatutaso

Kuva