Tekstit

Suositukset

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Kuva
Blogin otsikkona voisi hyvin olla presidentti Urho Kekkosen kuuluisa lausahdus "Saatanan tunarit". Tarkoituksena ei ole kuitenkaan kirjoittaa "myllykirjettä", vaan kertoa subjektiivista kokemusperäistä tietoa muuttovalmiin omakotitalon tuomista haasteista. Katso videot   You Tubesta Vähänkö tyhmä olin Rakennustoimiala ja sen intressipiirit rummuttavat suomalaisen rakentamisen korkeasta tasosta. Rakentamisen todellisuus on kuitenkin toinen. Toivon, että blogini toimii jonkinlaisena herättäjänä ja saa kuluttaja-asiakkaan suorittamaan työmaalla omavalvontaa. Käytännössä kuluttaja-asiakas joutuu ostamaan ”sian säkissä” myyjän puheiden perusteella. Tällaisessa tilanteessa on ratkaisevaa se, osoittautuuko rakentaja kuluttaja-asiakkaan luottamuksen arvoiseksi. On vaikea ymmärtää, että K-Raudalla on kumppanuussuhde toimijaan, jonka kyky viedä rakentamisprosessi asianmukaisesti loppuun on kyseenalainen ja joka ei osoittaudu kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta luottamuksen arvoi

Rakentamisprosessista kohti oikeusprosessia

Kuva
DEN Finland Oy:n rakentamisprosessista vastaava operatiivinen johto tulkitsee laatutasoa siten, että hyväksyttävä laatutaso on se, mitä milloinkin sattuu tulemaan. Tässä tapauksessa on syntynyt riita, koska asiakkaalla on eriävä näkemys siitä, mitä piti saada aikaan. "Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välinen sopimus. Lain mukaan tavaran pitää vastata lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun." Lähde: kkv.fi Juridinen ydinkysymys on se, voiko DEN Finland Oy sanella jälkikäteen ja yksipuolisesti noudatettavan laatutason ilman, että siitä on kauppasopimuksessa yhdessä sovittu? Kuluttajariitalautakunnassa ratkottavien riitojen määrät ovat vahva todiste DEN Finland Oy:n rakentamisprosessin huonosta laadusta ja vastuuttomuudesta. Kuluttajariitalautakunta on ratkaissut kolmen viime vuoden aikana kaksitoista (12) DEN Finland Oy:n ja kuluttaja-asiakkaan välistä riitajuttua. Lähde: Kuluttajariitalautakunta

Vuositarkastus aktivoitu

Kuva
Kuvituskuva Muuttovalmis talo oli saavuttanut vuoden iän ja oli aika saattaa vuositakuukorjaukset vireille. DEN Finland Oy:n suunnalta ei otettu yhteyttä, joten prosessi oli käynnistettävä itse. Tässä postauksessa kuvaan DEN Finland Oy:n suhtautumisen takuukorjauksiin. DEN Finland Oy:lle lähetetyssä korjausvaatimuksessa kuvasimme kaupan kohteessa olevat virheet ja vaaditut korjaustoimenpiteet. Vuositakuukorjauksiin liittyviä reklamaatioita kertyi kaikkiaan yli 30 kappaletta. Numeroidut reklamaatiot kuvauksineen ja valokuvineen toimitettiin PDF-tiedostona DEN Finland Oy:lle. Totesimme, että kaupan kohteen virheet oli reklamoitu kirjallisesti välittömästi tai viimeistään 4-6 kk sisällä virheen havaitsemisesta tai kun ne olisi pitänyt havaita. Osa virheistä oli reklamoitu jo rakentamisaikana ja suurin osa sisään muuton jälkeen vuoden 2019 puolella. Toteamme, että DEN Finland Oy on näin ollen pidetty kaiken aikaa tietoisena virheistä". Perustelimme vuosikorjausvaatimuksiamme mm. seura

Vastuullisuushöpinät johtavat kuluttaja-asiakasta harhaan

Kuva
DEN Finland Oy:n kuluttaja-asiakkaille suunnatut vastuullisuushöpinät ovat omiaan johtamaan kuluttaja-asiakkaita harhaan luomalla kuvaa vastuullisesta toimijasta. Mitä termi vastuullisuus tarkoittaa? Elinkeinoelämän keskusliiton määritelmän mukaan "vastuullisuus elinkeinoelämässä tarkoittaa tulevaisuudelle hyvää bisnestä. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat sidosryhmien edut ja odotukset tähdäten samalla kannattavaan liiketoimintaan.” Lähde: ek.fi DEN Finland Oy näyttää toteuttavan hyvin tunnollisesti edellä mainittua elinkeinoelämän vastuullisuuskäsitettä, mutta näyttää unohtaneen kokonaan kuluttaja-asiakkaan suuntaan tapahtuvan vastuunkannon. Kuluttaja-asiakkaille vastuullisuus tarkoittaa, että heidän elämänsä suurin investointi on rakennettu moitteettomasti hyvää rakennustapaa noudattaen. Vastuut DEN Finland Oy:n asiakkaat eivät voi vaikuttaa kuka heidän talonsa tulee rakentamaan. Urakoitsijan valitsee DEN Finland Oy:n työpäällikkö

Asiakaslähtöisyys kadoksissa

Kuva
On erittäin mielenkiintoista tutustua DEN Finland Oy:n liiketoiminnastaan julkistamiin materiaaleihin ja analysoida sitä oman asiakaskokemuksen pohjalta. Mielestäni kuluttaja-asiakkaan on ostopäätöstä tehdessään syytä muistaa, että DEN Finland Oy suhtautuu rakentamiseen erittäin leväperäisesti ja huolimattomasti vähät välittää rakentamisen laadusta käyttää ammattitaidotonta työvoimaa ei noudata hyvää rakentamistapaa ei suostu korjaamaan edes vähäisiä virheitä ilmaan riitaa ei onnistu korjausyrityksissä. DEN Finland Oy mainitsee kotisivuillaan liiketoimintastrategiansa keskiössä olevan mm. asiakas ja asiakkaan tarpeet. Mikään tosiseikka ei tue tätä väitettä. DEN Finland Oy mainitsee strategiassaan mm. seuraavaa: ”DENin strategian keskiössä on asiakas. Asetamme asiakkaan ja käyttäjien tarpeet aina keskelle. Olemme helposti lähestyttäviä, palvelevia ammattilaisia. Tavoitteenamme on tehdä kodin tai tilan ostajalle yksilöllisen tilaunelman toteuttamisen mahdollisimman vaivattomaksi ja ris

Rakentamisen valvonta haasteellista

Kuva
Muuttovalmiin omakotitalon rakentamiseen liittyvien rakennusvirheiden havaitseminen ja reklamointi (kirjallisen korjausvaatimuksen esittäminen) edellyttävät asiakkaalta perusteellista rakennusmääräysten tuntemusta sekä yksityiskohtiin pureutuvaa päivittäistä rakennuskohteen valvontaa. Meillä tällaista tietämystä ei ollut ja tätä puutetta DEN Finland Oy yritti käsityksemme mukaan käyttää häikäilemättömästi hyväksi. Joka kohdassa missä voitiin, fuskattiin. Toki matkan varrella opimme paljon DEN Finland Oy:n toimintatavasta. DEN Finland Oy päästää kaikki rakennusvirheet läpi sormien minimoimalla työmaan valvonnan ja valvontamahdollisuudet sekä salaa havaitsemansa virheet kuluttaja-asiakkaalta. Muuttovalmiiden omakotitalojen kohdalla omavalvonta on erittäin haasteellista. Keskeinen ongelma on valvonnan toimeenpanon kannalta olennaisen informaation puute. Meidän kohteessa valvontaa hankaloittivat mm. seuraavat seikat: Työmiesten ja työvaiheiden aikatauluista ei saatu mitään tietoa. Osa työm