Tekstit

Suositukset

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Kuva
Vähänkö tyhmä olin Myönnän nöyrästi oman tietämättömyyteni ja jopa tyhmyyteni rakentamisasioissa. Tämän johdosta en ryhdy rakennusalan konsultiksi, vaan kerron tässä blogissa omaan rakennusprojektiini liittyviä ajatuksia ja subjektiivisia kokemuksia DEN Finland Oy:n rakentamisesta ja yrityskulttuurista. En ole eläessäni nähnyt mitään näin välinpitämätöntä ja vastuutonta touhua, kuin tässä taloprojektissa. Postaukset luettuaan lukija voi itse päätellä onko kyseessä unelma vai painajainen. En ole koskaan aiemmin rakentanut tai rakennuttanut mitään, mutta enemmän tämä minusta painajaiselta vaikuttaa. Nyt voin vain kysyä itseltäni, miten saatoin joutua DEN Finland Oy:n kanssa tekemisiin? Laadukas omakotitalo ei toteudu unelmoimalla, haaveilemalla, puhumalla tai toivomalla. Oleellista on, että rakentajalla on ymmärrys, kyky ja tahtotila laadukkaaseen toteutukseen. Mainonnan avulla kuluttajille luodaan unelmia DEN Finland Oy:n talobrändien mainonnan retoriset tehokeinot perustuvat sanoihin

Jokainen rakentamaton takka on ilmastoteko

Kuva
Hengittämämme ulkoilma ei ole puhdasta, vaikka se sitä silmämääräisesti näyttäisi olevan. Kaukokulkeutumisen seurauksena haitalliset aineet leviävät päästölähteistä maailmanlaajuisesti laajoille ja kaukaisille alueille. Kaukokulkeutumisen epäpuhtaudet sekoittuvat paikallisiin epäpuhtauksiin siten, ettei päästölähteitä pystytä radioaktiivisia päästöjä lukuun ottamatta yksilöimään. Tuuletuksella voidaan poistaa sisäilmasta ainoastaan hajuja. Epäpuhtaudet voidaan poistaa ainoastaan suodattamalla sisään tuleva ilma. Vapaan ulkoilman pienhiukkaset sisältävät mm. orgaanisia hiiliyhdisteitä, nokea, sulfaattia, ammoniumia, nitraattia ja metalleja. Tulipaloista ja puun pienpoltosta syntyy ulkoilmaan orgaanisia hiiliyhdisteitä, kuten syöpäriskiä lisääviä polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) sekä nokea. Omakotitalon tärkein ominaisuus on asumisterveys. Asumisterveyden keskeisin tekijä on ympäristön ja asuintilojen ilmanlaatu. Talopakettitoimittajat ja sisustusblogit pyrkivät ohjaamaan omak

Rakennusprosessista kohti oikeusprosessia

Kuva
Asiakkaat odottavat, että DEN Finland Oy olisi rakentamisessa huolellinen ja kantaisi vastuun tekemistään virheistä. Voidaan kysyä miksi näin ei tapahdu? Kysymys on rahasta. Virheiden korjaaminen maksaa. DEN Finland Oy vieroksuu maksajan roolia ja irtisanoutuu korjausvastuista sepittämällä virheet tekemättömiksi. Miten DEN Finland Oy:n tulisi kantaa vastuutaan? Riitelyn ja selittelyn sijaan DEN Finland Oy:n pitäisi keskittyä korjausten suorittamiseen. Tulisi ottaa ”lusikka kauniiseen käteen”. Tämä viesti ei mene perille DEN Finland Oy:n tajuntaan. Korvat eivät avaudu asiakkaan suuntaan. DEN Finland tulkitsee asian siten, että asiakas riitelee, he eivät. Tähän fundamentaaliseen ongelmaan eivät auta tehtävänimikemuutokset eikä epäuskottava mainosluonteinen viestintä, ellei erityisesti johdon ja myös henkilöstön asenteissa tapahdu 180 asteen aitoa korjausliikettä. Meidän rakennusprojektissa DEN Finland Oy vetäytyi korjausvastuustaan mitä erilaisimmin verukkein ja selityksin. Tilanne ajaut

Aliurakoitsijat ja rakennusmiehet

Kuva
DEN Finland Oy:n rakennustoimintaa voidaan luonnehtia organisoiduksi hutiloinniksi ja tunaroinniksi. On hyvä asia, että työmiehillä on kymmenen iloista sormea, mutta seuraukset ovat vakavia, ellei tiedä mitä ne milloinkin tekevät. Tästä on esimerkkinä DEN Finland Oy:n rakentamat pientalot, joissa rakennusperinne ja laatukäsite näyttää olevan peräisin suomalaisille vieraasta kulttuurista. Ihmettelen, että tällä puolella itärajaa voidaan rakentaa tällä tavalla. DEN Finland Oy ei ymmärrä, että asiakkaan näkökulmasta ei ole saman tekevää onko ammattitaitoa vai ei, onko halua myöntää virheet, miten lekaa työmaalla heilutetaan, mihin kuntoon työmaa oman työskentelyn jälkeen jätetään, missä nurkassa käydään kusella tai mihin nurkkaan tupakat tumpataan. Pientalotoimittajat ajattelevat yleisesti, että suurelementeistä kasattavan "puumajan" toteutus ei edellytä varsinaisia timpurintaitoja, vaan talon pystyttäjäksi kelpaa lähes kuka tahansa aliurakoitsija, joka suostuu ottamaan työn hal

Rakentamisen valvonta haasteellista

Kuva
Muuttovalmiin omakotitalon rakentamiseen liittyvien rakennusvirheiden havaitseminen ja reklamointi (kirjallisen korjausvaatimuksen esittäminen) edellyttävät asiakkaalta perusteellista rakennusmääräysten tuntemusta sekä yksityiskohtiin pureutuvaa päivittäistä rakennuskohteen valvontaa. Meillä tällaista tietämystä ei ollut ja tätä puutetta DEN Finland Oy yritti käsityksemme mukaan käyttää häikäilemättömästi hyväksi. Toki matkan varrella opimme paljon DEN Finland Oy:n toimintatavasta. Muuttovalmiiden omakotitalojen kohdalla omavalvonta on erittäin haasteellista. Keskeinen ongelma on valvonnan toimeenpanon kannalta olennaisen informaation puute. Meidän kohteessa valvontaa hankaloittivat mm. seuraavat seikat: Työmiesten ja työvaiheiden aikatauluista ei saatu mitään tietoa. Osa työmiehistä suhtautui vihamielisesti valvontakäynteihin. Eräissä tapauksissa työmiehet yrittivät estää työvaiheiden valokuvauksen (työvaiheiden valokuvaus on rakennuslupaan sisältyvä vaatimus). Työpäällikkö (projektip

Vuositarkastus aktivoitu

Kuva
Kuvituskuva Muuttovalmis talo on saavuttanut vuoden iän ja oli aika saattaa vuositakuukorjaukset vireille. DEN Finland Oy:n suunnalta ei ole otettu yhteyttä, joten käynnistin itse prosessin. Tulen blogin jatkokirjoituksissa kuvaamaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti DEN Finland Oy:n suhtautumisen, toiminnan ja työsuoritukset takuukorjausten aikana. Vuositakuukorjausasiakirjaan liitetyt alkusanat Aloitin vuositakuukorjauksiin liittyvän reklamoinnin alla kuvatuilla maininnoilla. "Tässä asiakirjassa kuvataan kaupan kohteessa olevat virheet ja vaaditut vuosikorjauskohteet. Virheet ovat silmämääräisesti havaittavissa olevia rakennus-, asennus-, laatu- ja materiaalivirheitä. Tässä asiakirjassa havainnoista käytetään käsitettä virhe". "Kaupan kohteen virheet on reklamoitu kirjallisesti välittömästi tai viimeistään 4-6kk sisällä virheen havaitsemisesta tai kun ne olisi pitänyt havaita. Osa virheistä on reklamoitu jo rakentamisaikana ja suurin osa sisään muuton jälkeen vuoden 2

DEN Finland Oy pysäytti rakentamisen

Kuva
DEN Finland Oy:n rakentamisprosessi tuotti enemmän lämpöä kuin valoa. Rakentamisen laadunvalvonta ei ollut vain puutteellista, vaan puuttui kokonaan. Johtajuuden ja etiikan vuorovaikutus ei rakennustyömaalla korostunut. Avoin kirje toimitusjohtajalle Lähetin 17.6.2018 DEN Finlandin toimitusjohtajalle avoimen kirjeen, jossa totesin, että tähän mennessä kaikkiin rakentamisen eri vaiheisiin on liittynyt virheellistä toimintaa sekä rakennusvirheitä, jotka olen dokumentoinut. Halusin vastauksen seuraavaan kysymykseen: ”Aiotteko tehdä asialle jotakin ja jos aiotte niin mitä ja milloin?” Vastauksessaan avoimeen kirjeeseeni DEN Finlandin toimitusjohtaja vastasi 18.6.2018 seuraavaa: ”Olen pahoillani ja harmissani siitä, että asiakaskokemuksesi poikkeaa ilmeisen huomattavasti siitä mitä odotit ennen työmaavaiheen alkua.” Lievästi ilmaistuna harmissani olin toki minäkin. Toimitusjohtajan pahoittelu oli pelkkä muodollisuus. Toimintatavassa ei tapahtunut mitään muutosta parempaan suuntaan. Muut