Tyhmyydestä joutuu maksamaan


Katso videot YouTubesta


Vähänkö tyhmä olin
On vaikea ymmärtää, että K-Raudalla on kumppanuussuhde toimijaan, jonka kyky viedä rakentamisprosessi asianmukaisesti loppuun on kyseenalainen ja joka ei osoittaudu kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta luottamuksen arvoiseksi.

Myönnän nöyrästi oman tietämättömyyteni ja jopa tyhmyyteni rakentamisasioissa, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä viisastua. Tietoa ja asiantuntemusta on kyllä tarjolla.

Monet meistä kuluttaja-asiakkaista ovat täysin tietämättömiä talonsa tosiasiallisesta laadusta tai pitävät saamansa opetukset omana tietonaan, koska arvostavat sovinnollisuutta, pelkäävät leimautumista ja vaikeuksia.

Ryhtyessään asiakassuhteeseen DEN Finland Oy:n kanssa kuluttaja-asiakkaan on tunnettava DEN Finland Oy:n yrityskulttuuri eli tapa toimia ja ymmärrettävä mitä DEN Finland Oy ajattelee hyvästä rakentamistavasta.

En ole koskaan aiemmin rakentanut tai rakennuttanut mitään, mutta enemmän tämä minusta painajaiselta vaikuttaa. Jälkikäteen voin vain pohdiskella miten saatoin joutua tekemisiin DEN Finland Oy:n kanssa.

Mainonnan avulla kuluttajille luodaan unelmia
Huijaatko itseäsi ja uskot unelmiin. Unohtuiko unelmien talosta esimerkiksi räystäät (räystäiden leveys vähintään 30 cm, suositus 60 cm. Lähde: puuinfo.fi), jyrsijäsuojat ja terassilta kate? Eikö talomyyjä puhunut näistä mitään? Unelmat ja wau-arkkitehtuuri on syytä unohtaa ja uskoa asioihin, jotka ovat osoittautuneet käytännössä toimiviksi ja niistä on hyötyä omassa arjessa ja asumisessa.

Kuvittelemme, ettei mainoksilla ja myyntipuheilla ole vaikutusta. Kuvittelemme olevamme asiantuntevampia kuluttaja-asiakkaita kuin muut. Saatamme kieltää olevamme sinisilmäisiä ja hyväuskoisia.

Taitavasti rakennettu ja kohdennettu mainonta vetoaa potentiaalisen asiakaskunnan unelmiin ja tarjoaa syitä harkita mainostettua ratkaisua.

Jostain syystä jonkin toisen yrityksen talopakettien mainokset ja myyntipuheet kuulostavat toisia uskottavammilta ja houkuttelevimmilta. Näin päädymme valitsemaan tietyn talopaketin. Mikäli valintamme osoittautuu myöhemmin vääräksi, on seurauksena onneton lopputulos, mielipahaa ja huomattavia taloudellisia menetyksiä.

Unelma muuttovalmiista omakotitalosta voidaan ymmärtää tavoitteena, johon pyrkiminen edellyttää kuluttaja-asiakkaalta lähes elinaikaista taloudellista panostusta ja merkittävää riskinsietokykyä.

Talopakettitoimittajalla tulisi olla ymmärrys, kyky ja tahtotila toteuttaa kuluttaja-asiakkaan unelma vastuullisesti.

Talopakettien mainonta pyrkii antamaan epärealistisia lupauksia kuluttaja-asiakkaiden odotuksiin. DEN Finland Oy:n talobrändien mainonnan retoriset tehokeinot perustuvat sanoihin haave ja unelma. Tekstissä viljellään kuluttaja-asiakasta harhaanjohtavia hyperbolisia kielikuvia kuten mm. unelmakoti, talounelma, tilaunelma, unelmien koti.

Unelmat sokaisevat ja hillitsevät järjen ääntä. Hyvät neuvot kaikuvat kuuroille korville. Kaikki olennainen muuttuu toissijaiseksi.


Haaveilemme tyylikkäästä, turvallisesta ja huolettomasta unelmakodista. Mainonnassa talopaketin luvataankin täyttävän nämä haaveet. Kuluttaja-asiakkaan huomio pyritään kiinnittämään hyvän rakentamistavan sijaan sisustamisen ihanuuteen. Utuisen suloisissa mainoskuvissa ja mainosblogeissa onnellinen perhe on kokoontunut hymysuin kauniisti katetun pöydän ääreen juomaan kahvia ja syömään suklaakakkua.

Useat meistä käyvät etsimässä sisustusunelmia talopakettitoimittajan messutalosta. Talopakettitoimittajan messutaloon on tyypillisesti tungettu kaikki ajankohdan trendiin liittyvät sekalaiset sisustusmateriaalit. Sisustushuumaa seuraa vieroitusoireena kylläinen materiaaliähky. Messukierroksen jälkeen osaa arvostaa sileää valkoista seinäpintaa.

Ongelmana on, että materiaaliähkyn sokaisema kuluttaja-asiakas ei pikaisen esittelykierroksen aikana pysty arvioimaan kaikkein olennaisinta, messutalon rakennusvirheitä ja kelvottomia rakenneratkaisuja.

Mainosteksteissä kerrotaan, että "suunnittelussa on otettu huomioon asumisen uudet trendit, kuten avarat oleskelutilat yhdistettynä keittiöön, isot ikkunat ja tehokas neliöiden käyttö". Todellisuudessa rakentamisprosessi tuottaa vastoin hyvää rakentamistapaa toteutetun pahvisen oloisen kipsilevyllä vuoratun pihkaa valuvan puulaatikon.

Kuluttaja-asiakkaan on ymmärrettävä, että "niin ihanista" mainosblogien asiakastarinoista on puhdistettu pois todellisuus, joka saattaisi aiheuttaa kuluttaja-asiakkaan unelmiin säröjä. Utuisiksi photoshopatut "paratiisikuvat" ovat alan ammattilaisten tuunaamia otoksia, eivätkä paljasta talopaketin todellista viimeistelyä, laatua tai rakennusvirheitä.

Mainosargumentteina yrityksen ikä ja kokemus (mm. talojen kappalemäärät) ovat täysin merkityksettömiä ja tyhjänpäiväisiä, ellei yritys pysty oppimaan uutta ja henkilöstön kokemuksen avulla tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa kilpailijoitaan laadukkaampina ja parempina tuotteina.

Markkinoinnin avulla kuluttaja-asiakkaille myydään unelmia
Mainonta on onnistunut, jos kuluttaja-asiakas on saatu hurmioon ja kääntymään unelmineen talopakettimyyjän puoleen. Hurmioitunut mainonnan sokaisema talopaketista unelmoiva kuluttaja-asiakas on talokauppiaalle toiveasiakas.

Myyntityö on kohtuullisen helppoa, koska muuttovalmiiden talopakettien kohderyhmä muodostuu pääsääntöisesti kritiikittömistä, rakentamisesta vähän tai ei lainkaan selvillä olevista, kiireisistä päivätyössä käyvistä kuluttaja-asiakkaista, joilla ei ole mahdollisuuksia valvoa talonsa rakentamisprosessia. Tällaisessa epätasapainoisessa asetelmassa myyjä vie hurmostilassa olevaa kuluttaja-asiakasta kuin "pässiä narusta".

Kultivoidun myyntityön perusajatus on tukea ja vahvistaa kuluttaja-asiakkaan mainonnasta omaksumia mielikuvia tulevasta muuttovalmiista kodista luottamusta herättävien narratiivien avulla.

Kuluttaja-asiakkaalle korostetaan mm. tulevan talon rakentamisprosessin vaivattomuutta, teknisiä ratkaisuja, laatua ja hyvää varustelutasoa. Talokauppias kehuu mielellään vesikiertoista lattialämmitystä, huonekohtaista viilennystä, led-valaistusta, saunatilan modernia lasiseinää, tervaleppä lauteita, johon on upotettu Harvian kiuas erillisohjauksella. Näiden lisäksi korostetaan talotoimittajan vakavaraisuutta, laatua, pitkää kokemusta, ratkaisun helppoutta, edullisuutta ja vastuullisuutta.

DEN Finland Oy:n talokauppiaiden tyhjänpäiväisten markkinointiväittämien ja sisältöä vailla olevan pöhinän sijaan oleellisempaa olisi saada näyttöä työmiesten ammattitaidosta ja työmoraalista,

Kaupantekotilaisuudessa myyjä ei osaa kertoa kuluttaja-asiakkaalle kuka talon tulee rakentamaan, eikä kuluttaja-asiakkaalla ole mahdollisuutta ennen talokauppaa arvioida aliurakoitsijan ammattitaitoa ja tulevaa työn laatua.

Edellä kuvatun perusteella en pitäisi kovaa meteliä vuosikymmenten kokemuksesta, laadusta ja vastuullisuudesta. DEN Finland Oy:n talobrändit edustavat mielestäni markkinoiden heikkolaatuisinta rakentamista, jossa lopputulos on täysin sattuman varassa.

Talomyyjä pyrkii saamaan kuluttaja-asiakkaalta mahdollisimman nopeasti allekirjoituksen kauppasopimukseen.

Myyntityössä pyritään välttämään keskustelua rakentamiseen liittyvistä ongelmista, laatutasosta ja lisäkustannuksista. Kaupantekotilaisuudessa kuluttaja-asiakas joutuu tyytymään myyjän vakiosopimuksen ehtoihin, jotka eivät huomioi tasapuolisesti kuluttaja-asiakkaan etuja mm. maksupostin osalta.

Vanhan omakotitalon ostaja on velvollinen ennen kaupantekoa ottamaan selkoa havaittavissa olevista virheistä. Uusien muuttovalmiiden talopakettien kohdalla tilanne on toinen.

Talomyyjä ei avaa kuluttaja-asiakkaalle sopimuksen juridista sisältöä tai informoi kuluttaja-asiakkaan riskeistä.

Kuluttaja-asiakas joutuu allekirjoittamaan kauppasopimuksen ilman mahdollisuutta tutustua tulevan talonsa rakennussuunnitelmiin ja piirustuksiin. Rakennussuunnitelmat ja piirustukset toimitetaan kuluttaja-asiakkaalle myöhemmin kaupanteon jälkeen.

Useat kuluttaja-asiakkaan päätöksenteon muodostukseen vaikuttavat olennaiset liitteet mm. laatutasomääritykset kuluttaja-asiakas saa tietoonsa ja luettavakseen kauppasopimuksen solmimisen jälkeen, mikäli hänellä on ylipäätään mahdollisuus päästä internetiin.

Hurmiosta turmioon
Kauppasopimuksen solmimisen jälkeen alkaa talopaketin suunnittelu ja tässä vaiheessa kuluttaja-asiakas usein huomaa, että kauppasopimuksen sisältö ei vastannutkaan kaikkia toiveita ja "piikkiä" alkaa kertymään. Myyjä argumentoi tätä toimintatapaa kyseenalaistavalle kuluttaja-asiakkaalle, että he eivät voi tehdä ilmaista suunnittelutyötä.

Ennemmin tai myöhemmin kuluttaja-asiakkaan hippokampus alkaa toimimaan ja mieleen piirtyy muistikuva kuulakärkikynää tyrkyttävästä leveän hymyn omaavasta "kaikki onnistuu" talokauppiaasta.

Omien haaveiden ja unelmien toteutumiseen uskonut kuluttaja-asiakas huomaa liian myöhään allekirjoittaneensa kauppasopimuksen hyvässä luottamuksen ilmapiirissä tiedostamatta, että jatkossa kauppasopimuksen ehtoja voidaan joutua tulkitsemaan täyden erimielisyyden vallitessa.

Viimeistään tässä vaiheessa kuluttaja-asiakas joutuu toteamaan, ettei kauppasopimuksen unelmakoti edusta unelmien kotia, vaan muistuttaa lähinnä jätelaudasta pikaisesti kyhättyä vankileirin parakkia tai kottaraisen pönttöä. Laaduttomasti toteutetun puulaatikon kutsuminen taloksi alkaa vaikuttamaan liioittelulta.

Ei ole samantekevää mistä yrityksestä talopaketti tuli hankittua. Myyntipuheisiin ja vastustamattomaan tarjoukseen luottava kuluttaja-asiakas voi pahimmassa tapauksessa menettää rahansa ja joutua etsimään unelmiensa taloa suurennuslasin avulla betonilattian halkeamassa luikertavan kiiltomadon valossa.

Täyttyykö DEN Finland Oy:n talokaupassa sopimattoman markkinoinnin tunnusmerkistö?
Markkinoinnissa annettuja tietoja ja ominaisuuksia ei saa liioitella. Niiden on oltava totuudenmukaisia, eivätkä ne saa johtaa kuluttaja-asiakasta harhaan. Mainonnan pitää antaa kuluttaja-asiakkaalle totuudenmukainen mielikuva ja kokonaisvaikutelma. Mainostajan on toteennäytettävä kaikki vakavasti otettavat tosiasiaväitteet.

Kuluttajan henkilökohtaisiin mieltymyksiin liittyvät kehusanat eivät ole tosiasiaväitteitä, eikä niiden kohdalla edellytetä näyttöä. Esimerkiksi hyvä talo, unelmatalo tai käteviä pohjaratkaisu eivät ole tosiasiaväittämiä, vaan tyhjänpäiväisiä kehusanoja.

DEN Finland Oy käyttää mainonnassaan tosiasiaväitteitä, jotka ovat omiaan johtamaan kuluttaja-asiakasta harhaan. Alla on muutama esimerkki K-Raudan ja DEN Finland Oy:n kuluttaja-asiakasta harhauttavista tosiasiaväitteistä.

Tosiasiaväite 1
DEN Finland Oy:n Designtalo markkinoi heinäkuussa 2020 kesäkampanjassaan (1.7.–31.8) talopakettia seuraavalla väittämällä:

”Kesän lopuksi arvomme lisäksi yhdelle onnekkaalle perheelle upean leikkimökin, joka on sekä designiltaan että rakenteeltaan taattua millintarkkaa laatua, aivan kuten kaikki Designtalot.” Lähde: (designtalo.fi/kesakampanja/)

Edellä kuvattu väittämä millintarkasta laadusta on täyttä puppua ja on omiaan harhauttamaan kuluttaja-asiakasta talotoimituksen todellisesta laadusta. Käsite "millintarkka" tarkoittaa yhden millimetrin tarkkuutta ja toleranssia. Pelkkä vilkaisu DEN Finland Oy:n omiin tulkinnanvaraisiin laatumäärityksiin todistaa edellä kuvatun väittämän olevan harhanjohtava.

Tosiasiaväite 2
K-Rauta korostaa omassa markkinoinnissaan harhaanjohtavasti vastuutaan. Alla on esimerkki Ainoakodin harhaanjohtavasta mainosväittämästä.


Ainoakodilla ei ole työntekijöitä huolehtimassa mistään. Ainoakoti ei ole myöskään sopimusosapuoli, eikä helpoin tapa rakentaa koti. Ainoakoti on K-Raudan ja DEN Finland Oy:n omistama rekisteröity tavaramerkki, Tavaramerkillä ei ole mitään operatiivista toimintaa, eikä juridisia vastuita. Lähde: (ainoakoti.fi/muuttovalmis-koti 2018)

Tosiasiaväite 3
Kokemuksella on usein kuluttaja-asiakkaalle ratkaiseva merkitys talotoimittajaa valittaessa. Kokemusta korostavat väittämät ovat tyypillisiä talokaupan tosiasiaväittämiä, joilla kuluttaja-asiakasta johdetaan harhaan.

DEN Finland Oy uutisoi 5,7.2021, että "Designtalolla ja Finnlamellilla on yhteensä 60 vuoden kokemus pientalojen suunnittelusta". Tällä harhaanjohtavalla uutisoinnilla haluttiin vahvistaa potentiaalisten kuluttaja-asiakkaiden mielikuvaa osaavasta toimijasta.

Samassa uutisessa DEN Finland Oy ikään kuin tunnusti bluffanneensa toteamalla mm. seuraavaa: ”Kesäisin työtä tarjotaan valmistuville sekä rakennusarkkitehti- ja -insinööriopiskelijoille. Tänäkin kesänä kolme vanhaa harjoittelijaa palaa, ja seitsemän uutta otetaan harjoittelemaan pientalojen suunnittelua.”

Meidän talokaupassa vajavainen suunnittelukokemus ilmeni mm. siten, että talo merkittiin asemapiirroksessa 30 senttiä liian lähelle rajaa ja viemäröinti sekä vesijohto pitkälle naapurin tontin puolelle. DEN Finland Oy ei edes itse huomannut virheitä, eikä suunnitelmien korjaaminenkaan kiinnostanut. Se siitä suunnittelukokemuksesta.

DEN Finland Oy laskee omaksi suunnittelukokemuksekseen Pohjolan Designtalo Oy:n (1989) ja Finnlamelli Oy:n (1995) perustamisajankohdista karttuneet yhteenlasketut vuodet.

Usean yrityksen tai tuotemerkin perustamisajankohdan juridisten ikävuosien yhteenlaskettu tulos ei mittaa yrityksen käytettävissä olevan potentiaalisen kokemuksen määrää. DEN Finland Oy:n kokemusta mittaava laskuoppi on omiaan johtamaan kuluttaja-asiakasta harhaan.

Yritys on joko juridinen henkilö- (luonnollinen henkilö) tai yhtiömuotoinen (oikeushenkilö) taloudellista tulosta tavoitteleva toimija, jonka tehtävänä on tuottaa markkinoille hyödykkeitä, joilla on kysyntää. Pelkistäen sanottuna yritys on rekisteröity juridinen sopimusasiakirja.

Hyödykkeiden tuottaminen edellyttää yritykseltä investointeja ja työvoiman käyttöä. Yritys solmii juridiset työsopimukset työntekijöiden kanssa saadakseen näiltä työsuorituksia. Työsuoritukset kerryttävät työntekijöille kokemusta, josta yritykset maksavat ja kilpailevat.

Kokemuksella tarkoitetaan kokemalla saatua tietoa tai taitoa, joka ilmenee alaan perehtyneisyytenä ja ammattitaitona. Yrityskokemus (know-how) karttuu näin ollen vain ihmisille, ei yrityksille eikä tuotemerkeille. Yrityksen käytettävissä oleva potentiaalinen kokemus on aina jatkuvassa muutoksen tilassa. Ihmisiä tulee ja menee ja kokemus heidän mukanaan.

Sanonta ”oppia ikä kaikki” koskee ihmisiä ei yrityksiä. Nykyisin samasta asiasta käytetään termiä ”elinikäinen oppiminen”. Oppimista ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti ilman nöyryyttä ja tahtotilaa.

Pitkään työuraan liittyy kyynisyyden riski. Henkilön pitkä työura ja kokemus ei ole kuluttaja-asiakkaalle aina paras laadun tae.

Ammatissaan kaiken kokeneet ja nähneet henkilöt kyynistyvät, eivätkä jaksa innostua jatkuvasti muuttuvista laatu- ja asiakaspalveluvaatimuksista.

Kyyniset henkilöt lukitsevat ammattitaitoonsa liittyvät käsitykset, eivätkä halua päivittää toimintatapaansa. Usein alan vaihto auttaa henkilöitä uudistumaan ja sopeutumaan uudelleen työelämän jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin.

Eräs DEN Finland Oy:n palveluksessa oleva kuluttaja-asiakkaan kannalta haasteellinen rakennuspäällikkö totesi olleensa jo niin monta vuotta DEN Finlandin palveluksessa, että tunsi kuuluvansa vakituiseen kalustoon.

Pitkään työuraan liittyy yrityksen ja kuluttaja-asiakkaiden kannalta ongelmia, ellei henkilöillä ole tahtoa oppia uutta, muuttaa työtapoja, kehittää omaa ammattitaitoaan ja pyrkiä jatkuvasti kuluttaja-asiakkaita tyydyttävään laadukkaaseen lopputulokseen.

Käsitteellä ”oppiva organisaatio” ymmärretään työyhteisöä, jonka jäsenet toimivat kannustavasti ja yhteisöllisesti yrityksen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritys itse ei ole oppimisen objekti, vaan siinä toimivat työyhteisön jäsenet.

Lukuisat yritysostot, yhdistymiset ja YT-neuvottelut ovat luoneet DEN Finland Oy:lle hajanaisen yrityskulttuurin, jossa kokemus, ammattitaito ja laatu eivät ole korostuneet. Mikäli kokemusta ja laatua on, sitä ei ole onnistuttu hyödyntämään rakentamisprosessissa.

Rekrytointi-ilmoitusten ja omien havaintojeni perusteella DEN Finland Oy käyttää operatiivisessa liiketoiminnassaan mm. opiskelijoita, harjoittelijoita, vuokratyöntekijöitä ja ulkomaista halpatyövoimaa käyttäviä yhden miehen yrityksiä, joille ei ehdi kertyä mainittavasti kokemusta talonrakentamisesta tai tietoa hyvästä rakentamistavasta. Tämä ilmenee kuluttaja-asiakkaille vastuuttomuutena ja lukuisina rakennusvirheinä.

Kuluttajasuojalain (29.8.2008/561) 2. luku
3. §:ssä todetaan mm. seuraavaa: ”Menettelyä pidetään sopimattomana, jos se on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös tai kulutushyödykkeeseen liittyvä muu päätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt.””Jos menettely on suunnattu tietylle kuluttajaryhmälle, menettelyn sopimattomuutta arvioidaan tämän kuluttajaryhmän näkökulmasta. Jos menettely on omiaan heikentämään sellaisten kuluttajien päätöksentekoa, jotka ovat erityisen alttiita vaikuttamiselle ikänsä, vammansa tai herkkäuskoisuutensa vuoksi, ja elinkeinonharjoittajan olisi pitänyt se kohtuudella ymmärtää, menettelyn sopimattomuutta arvioidaan tällaisen kuluttajaryhmän näkökulmasta.”

5. §:ssä todetaan mm. seuraavaa: ”Markkinointi ei saa aiheuttaa sekaannuksen vaaraa elinkeinonharjoittajan ja kilpailijan tavaramerkkien, toiminimien tai muiden erottavien tunnusten taikka hyödykkeiden kesken, jos se on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman tällaista markkinointia olisi tehnyt.”6. §:ssä todetaan mm. seuraavaa: ”Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.”

7. §:ssä todetaan mm. seuraavaa: ”Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt."

Kysymys kuuluu, miksei mainontaa säädellä asuntorakentamisen kohdalla?
Eräs keino olisi säädellä alalla tapahtuvaa harhaanjohtavaa mainontaa. Nykyisin mainontaa säädellään esimerkiksi terveysväittämien osalta, miksei sitten katteettomien palvelulupausten ja laatuväittämien kohdalla.

Omalta kohdaltani voin todeta vain sen, että kokemukseni ja kertyneen tietämykseni perusteella DEN Finland Oy:n toteuttama muuttovalmis omakotitalo ei vastaa sitä mitä markkinoinnissa ja kaupantekotilanteessa annettiin ymmärtää. Kyllä, olisin jättänyt ostopäätöksen tekemättä. Tarkempia perusteluita lopputulemaani ilmenee tämän blogin postauksista.

Kommentit

 1. Seuraaja2/20/2020

  Hei,

  Blogisi on erittäin mielenkiintoinen rakentamisen yleisen laatutason kehittämisen kannalta. Jos suinkin ehdit/jaksat, niin listaa lisää reklamaatioita (näitä taisi olla yli 300). Nämä ovat hyvin opettavaisia.

  Rakennusblogeja vuosia seuranneena olen huomannut, että laadussa on todella paljon varianssia ja isossa projektissa aina tuppaa virheitä tulemaan. Nyt ongelmana on, että vastapuoli ei suostu noita korjaamaan/korvaamaan. Kertonee lähinnä PK-seudun täysin ylikuumentuneesta markkinasta (sutta voi tehdä surutta, kun hommia riittää).

  VastaaPoista
 2. Anonyymi2/05/2021

  Kiitos myös minunkin puolesta! Ollut erittäin mielenkiintoista luettavaa.

  VastaaPoista
 3. Itselläni samantyylisiä kokemuksia K-raudan kanssa. Talopakettina oli omatalo. Piti tulla tehtaan porukka pystyttämään, mutta tulikin "tehtaan" porukka. Oli talomyyjän tuttuja. Jälki oli sitten sen mukaista...

  VastaaPoista
 4. Anonyymi4/23/2021

  Kiitos erittäin valaisevasta blogista. Tuli täysin selväksi, että hylkään jo suunnitelmissa olleen valmistalon teettämisen itselleni, sillä aikani ja vielä tärkeämpänä asiantuntemukseni ei riitä valvomaan työn laatua ja tappelemaan toimittajan/rakennusporukan kanssa.

  VastaaPoista
 5. Morjens. Selviä virheitäkin useita ja rakentamisen osaltaan huono laatu ainakin esteettisesti on tullut hyvin ilmi. Ja rakentajien ammattiylpeys ja moraali on ollu pohjalla. Tämän hetken ylikuumentunu tilanne koko rakennusalalla ja etenkin pk-seudulla on johtanu siihen että työvoimaa haalitaan mistä ikinä vain saadaan jotta myynti ja toiminta pysyy käynnissä kun kerran hyvää hintaa saa. Kaikki hyvät tekijät on jo töissä. Näihin valmistalopaketteihin oikeastaan paras ratkaisu etenkin täällä maalla on se että saa jonkun pystyttämään rungon ja vesikaton ja sitten palkkaa jonkun tutun suositteleman timpurin tekemään sisähommia. Pieni kylä niin kukaan ei kehtaa tehdä täyttä paskaa.Tietty tässäkin sama ongelma että niillä hyvillä on tilauskirja täynnä pariksi vuodeksi.

  Pikaisella silmäyksellä osui silmiin kyllä muutamia vähän kyseenalaisiakin reklamointeja. Esim. pesuhuoneen kipsilevytys. Käytännössä kaikkiin laatoitettaviin lattioihin on pakko tehdä kallistusvaluja tai ainakin tasoitus. Ja silloin taas on parempi että kipsilevyt ovat seinissä. Vaikka siellä alunperin oliskin se sentti betonilattian ja levyn välissä niin tasoituksen jälkeen ei enää ole. Enemmän on tullut purkutyömailla vastaan vahinkokohteita joissa se rako on ollut liian iso ja liima sieltä korkannut irti tai vesieristenauha ei ole kunnolla tarttunut liimaan. Jokatapauksessa väliseinärungot on hyvin usein nykypäivänä suoraan betonin päälle liimattuja kun lattialämmitysten ja muiden putkien takia lattiaan ei voi porata.

  Harva firma piirtää piirustuksiin esim. mainitsemiasi kaiteita. Myös tikkaita,kulkusiltoja ja esteettömyysvaatimuksia ei usein piirretä koska niitä ei puolessa suomessa rakennusvalvonta vaadi tuossa vaiheessa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentistasi. Sen verran täsmennän, että niissä DEN Finland Oy:n kohteissa, joissa on maanvarainen betonilattia, liippari tekee märkätilojen kallistukset betonivalun yhteydessä. Kallistuksia ei tehdä jälkikäteen. Seinien levytys tehdään betonivalun jälkeen.

   Laattamiehen tehtävä on tarkistaa, että kallistukset ovat asianmukaiset.
   DEN Finland Oy:n rakennussuunnitelman detaljipiirustusten mukaan kosteiden tilojen levytyksen ja lattian väliin pitää jäädä sentin verran rakoa, joka täytetään asianmukaisella tiivistysmassalla.

   DEN Finland Oy käyttää märkätiloissa Gyproc GEK 13 erikoiskovaa levyä, joka ei ole kyllästetty veden imeytymistä vastaan toisin, kuin Gyproc GRI 13 tai Glasroc GHOE 13 Ocean™ märkätilalevyt.

   Gyproc-levyn kartonkipinnat ja kipsirunko ei siedä vähäistäkään kosteutta. Tämän johdosta Gyproc-levyä ei saa missään seinärakenteissa asentaa suoraan lattiapintaa vasten ilman rakoa. Kyseessä on myös Gyproc-levyn valmistajan Saint Gobainin asennusohjeen vaatimus.

   DEN Finland Oy ei liimaa väliseinärunkoja betonilattiaan, vaan käyttää ruuveja. Työpäällikön mukaan ruuvien ei pitäisi yltää lattialämmitysputkiin saakka. Riskipitoista tämä ruuvaaminen kyllä on.

   Kiitokset vielä hyvistä huomioista. Niistä on varmasti hyötyä myös muille tämän blogin lukijoille. Hauska huomata kuinka eri tavalla näitä omakotitaloja eri puolilla Suomea rakennetaan. Olennaista lienee kuitenkin, että talo rakennetaan hyväksyttyjen rakennussuunnitelmien mukaan. Mukavaa talven odotusta täältä pk-seudulta.

   Poista
  2. Juu toki betoniin valuvaiheessa tehdään kallistukset. Usein(varmaan 90%) joutuu ainakin pientä tasoitusta tekemään ennen vesieristystä ja laatoitusta. Tuo Gyprocin ohje on kyllä tuttu mutta käytännössä se ei ole niin hyvä. En ole vielä purkanut yhtään kylppäriä jossa liian lähelle lattiaa asennettu Gyproc olisi aiheuttanut mitään ongelmia,juuri oli purussa 90-luvun rivitalon pesuhuone jossa seinissä pelkkä gyproc ilman mitään vedeneristeitä ja ainoa paikka mistä löytyi pientä märkyyttä oli saunan puolella(kaadot huonot ja vesi makasi yhdessä nurkassa)

   Sen sijaan liian isosta saumasta on aiheutunut vesieristeen/liiman irtoamisia kun ei se liima hirveän hyvin ota kiinni kipsilevyn päätyyn.

   Vaikka ammatikseen rakentaa niin en ole missään koskaan ikinä nähnyt pesuhuoneiden seiniin käytettävän mitään muuta kuin EK-kipsiä eikä ole noita mainitsemiasi näkynyt edes rautakauppojen varastoissa.

   Poista
  3. Anonyymi12/18/2021

   Moi.
   Missäs työmailla pyörit, jollet oikeasti mitään muuta oo nähnyt kuin ek märkätiloissa?

   Itse olen pyörinyt nyt 2 vuotta uudiskohteissa pkseudulla ja jako on mennyt n. 70/30 perus kipsilevyjen hyväksi.

   Mutta joo. Ei tämä den ainut paska ja vastuuta pakeneva firma ole joka rakentaa. Jos kaikki maksut maksat ja reklamoitavaa vielä on. Niin itse korjaukset saat tehdä.

   Odotan kyllä henk.koht. mielenkiinnolla 10-20 vuoden päästä näitä taloja joita on rakennettu 2010-2020 luvulla.

   No ainakin tietää että saneerausta on luvassa nykyisissä uudiskohteissa ja veikkaan, että isoimmat ongelmat ovat;
   -lattian valuvalmisteluissa/tekniikassa
   -ilmanvaihdossa
   -rakennusten tiiveydessä
   -välipohjien/yläpohjien tekniikassa
   Ja yleisesti kaikessa oikomisessa joka on jäänyt rakenteisiin piiloon.

   Toivon todella paljon että uudessa rakennuslaissa? Määritelty yhden henkilön 5vuoden? Vastuu uudisrakentamisessa tulisi voimaan. (Kysymysmerkit koska en satavarmasti muista oliko termi/ vastuuaika oikea.)

   Poista
  4. Kyllä meillä Omatalo käytti kylppärissä GRI levyä 2020.

   Poista
 6. Anonyymi12/13/2021

  Vantaalla meillä Desingtalo jossa kaikissa vaiheissa tehty virheitä perustuksista lähtien, yksinkertaisimmatkin asiat tehdään yleensä vähintään kolme kertaa ennen kuin menee oikein. Aliurakoitsijana toimivat timpurit eivät osaa lukea piirustuksia ja tekevät asioita omasta päästä ja tulos on sen näköistä. Tällä hetkellä tekevät työvaiheita joita heidän olisi alkuperäisen aikataulun mukaan pitänyt tehdä elokuussa. Luovutus tulee viivästymään varmasti ainakin kaksi kuukautta. Kokonaisuudessaan Den Finlandin toiminta vaikuttaa välinpitämättömältä ja asiakasta arvostamattomalta. Positiivinen asia koko projektissa on ollut Desingtalon myyjän ammattitaitoinen työ, joten odotukset oli sen mukaiset koko projektille, mutta toisin kävi. Samaa olen kuullut myös muista talotehtaista, joten tämä ei ole varmaan mikään poikkeus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista. Kuluttaja-asiakkaiden on erittäin hyödyllistä tietää, ettei DEN Finland Oy:n rakentamisprosessi toteudu ammattitaitoisesti ja laadukkaasti. Tästä ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä ja se on hyvä tuoda rehellisesti julki.

   Poista
 7. Anonyymi1/09/2022

  Blogi on valitettavasti täyttä asiaa monenkin rakennus tuotteen kohdalla - ja kauppa käy!
  Katso myös www.piraatti.fi ja googlaa Villa Painajainen: siinä faktaa sekä harkkojen styroksi korvikkeiden, jäljitelmä muotikkeiden ja piraatti harkkojen todellisuutta, joka kovasti poikkeaa kopio tuotteiden valheellisista mainos väitteistä.
  Osa näistä styroxi söhlöxistä ovat jo oman mahdottomuutensa takia kadonneet konkurssien kautta, viimeisin viime vuoden lopulla. Vain harkkojen sisäänrakennetut ongelmat ovat jääneet (yksinkertaisten / huijattujen) uhrien vahingoksi, joko asuntomessuilla tai niiden ulkopuolella...
  Rahat ja vaimo menivät, taloa ei tullut ...

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pesuhuoneen alas laskettu katto toteutettiin virheellisesti

Märkätilat toteutettiin vastoin hyvää rakentamistapaa

Topi-Keittiö pohjanoteeraus

Höyrysulkumuovin reikien korjaus tapahtui vastoin rakennusmääräyksiä