Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2021.

Vastuullisuushöpinät johtavat kuluttaja-asiakasta harhaan

Kuva
DEN Finland Oy:n kuluttaja-asiakkaille suunnatut vastuullisuushöpinät ovat omiaan johtamaan kuluttaja-asiakkaita harhaan luomalla kuvaa vastuullisesta toimijasta. Yrityksillä on tapana liioitella ja lausua toiminnastaan ylisanoja. Todellisuus on mahdollista selvittää ainoastaan auditoimalla eli luoda mittarit, joilla verrataan johdon asettamaa tavoitetilaa työmaalla tapahtuvaan käytännön toimintaan ja asiakaspalautteeseen. Vastuullisuuslausumat ja perusarvot unohdetaan heti, kun pitäisi konkreettisesti kantaa vastuuta omasta toiminnasta. Mitä termi vastuullisuus tarkoittaa? Elinkeinoelämän keskusliiton määritelmän mukaan "vastuullisuus elinkeinoelämässä tarkoittaa tulevaisuudelle hyvää bisnestä. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat sidosryhmien edut ja odotukset tähdäten samalla kannattavaan liiketoimintaan.” Lähde: ek.fi Julkisuuteen lausuttujen sanojen perusteella DEN Finland Oy näyttää toteuttavan hyvin tunnollisesti edellä mainittua

Rakentamisen valvonta haasteellista

Kuva
”Luottamus hyvä, kontrolli parempi” Muuttovalmiin omakotitalon rakentamiseen liittyvien rakennusvirheiden havaitseminen ja reklamointi (kirjallisen korjausvaatimuksen esittäminen) edellyttävät asiakkaalta perusteellista työturvallisuus- ja rakennusmääräysten tuntemusta sekä yksityiskohtiin pureutuvaa päivittäistä rakennuskohteen valvontaa. Meillä tällaista tietämystä ei ollut ja tätä puutetta DEN Finland Oy yritti käsityksemme mukaan käyttää häikäilemättömästi hyväksi. Joka kohdassa missä voitiin, fuskattiin. Toki matkan varrella opimme paljon DEN Finland Oy:n toimintatavasta. DEN Finland Oy päästää kaikki rakennusvirheet läpi sormien minimoimalla työmaan valvonnan ja valvontamahdollisuudet sekä salaa havaitsemansa virheet kuluttaja-asiakkaalta. Muuttovalmiiden omakotitalojen kohdalla omavalvonta on erittäin haasteellista. Keskeinen ongelma on valvonnan toimeenpanon kannalta olennaisen informaation puute. Meidän kohteessa valvontaa hankaloittivat mm. seuraavat seikat: Työturvallisuuden

Tästä talomyyjä ei kerro mitään

Kuva
Oman kodin suunnittelun lähtökohtana ei pitäisi olla tarpeettomia luxuspalveluja tarjoava ylellisyystuote. Asumisessa on kyse ihmisen perustarpeiden tyydyttämisestä, jossa keskeisintä on asumisterveys ja rauhallinen asukkaan palvelutarpeet tyydyttävä asuinympäristö. Tässä mielessä hyvin suunniteltu ja asianmukaisesti rakennettu kipsilevyllä vuorattu puulaatikko täyttää asumisen perustarpeet. Huonolle tontille ei kuitenkaan kannata rakentaa yhtään mitään ja hyvälle tontille ei kannata rakentaa mitään huonoa. Omakotitalojen elinkaari ja tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta. Ani harva kuitenkaan asuu rakennuttamassaan talossaan seuraavat 50 vuotta. Talotekniikka vanhenee muutamassa vuodessa ja asumiskustannukset nousevat talon ikääntyessä ja huoltotarpeen kasvaessa. Taloon aikanaan toteutetut erikoisratkaisut ja sisustusmateriaalit eivät myöhemmin edistä myyntiä. Tilanne voi olla päinvastainen. Usein käy niin, että upealta sisustusratkaisuilta vaikuttanut toteutus ei kestä aikaa ja voi nä

Jokainen rakentamaton takka on ilmastoteko

Kuva
Muinoin tulisijoilla oli suuri merkitys ruuan valmistuksessa, lämmönlähteenä ja valaisussa. Esihistoriallisena aikana eläneet esivanhempamme lämmittelivät ja kypsyttelivät riistaa avotulien äärellä. Tuli antoi myös valoa ja suojaa pedoilta. Mesoliittisen kivikauden kivestä tai savesta kasatut tulenpitopaikat korvautuivat ajan myötä liesirakennelmilla. Puunpoltto ja tuleen tuijottaminen ovat osa meissä vielä jäljellä olevaa luolaihmisen perimää. Useat meistä pitävät takkaa edelleen tunnelman luojana tai luonnollisena osana nykyaikaisen omakotitalon lämmitysjärjestelmää. On oltava mahdollisuus tuijottaa tulta lasiluukun läpi. Tuleen tuijottamalla voimme palata esihistoriallisena aikana eläneiden esivanhempiemme sielunmaisemaan. Kreikkalainen filosofi Empedokles jakoi alkuaineet (elementit) neljään ryhmään, joista yksi oli tuli. Näistä ajoista tieto tulen olemuksesta on tarkentunut. Nykytiedon valossa tiedetään, että tuli on ainoastaan palamiseen liittyvä ilmiö, jonka havaittavia merkkejä

Aliurakoitsijat ja rakennusmiehet

Kuva
DEN Finland Oy:n rakennustoimintaa voidaan luonnehtia organisoiduksi hutiloinniksi ja tunaroinniksi. On hyvä asia, että työmiehillä on kymmenen iloista sormea, mutta seuraukset ovat vakavia, ellei tiedä mitä ne milloinkin tekevät. Tästä on esimerkkinä DEN Finland Oy:n rakentamat pientalot, joissa rakennusperinne ja laatukäsite näyttää olevan peräisin suomalaisille vieraasta kulttuurista. Ihmettelen, että tällä puolella itärajaa voidaan rakentaa tällä tavalla. Mainonnassa toistuvat mm. sanat ”ammattitaidolla” ja ”osaavien ammattilaisten käsissä”. Valitettavasti kyse on vain tyhjistä sanoista. Ammattilaisista ja osaamisesta ei ollut työmaalla havaittavissa merkkiäkään. DEN Finland Oy:lle näytti kelpaavan kuka tahansa tuhertamaan talopakettia kasaan. DEN Finland Oy ei ymmärrä, että asiakkaan näkökulmasta ei ole saman tekevää onko ammattitaitoa vai ei, onko halua myöntää virheet, miten lekaa työmaalla heilutetaan, mihin kuntoon työmaa oman työskentelyn jälkeen jätetään, missä nurkassa käyd

DEN Finland Oy pysäytti rakentamisen

Kuva
DEN Finland Oy:n rakennusprosessin virheet ja työturvallisuuden laiminlyönnit kertaantuvat potenssiin. Rakentamisprosessissa tapahtuu tuttu GIGO-ilmiö (garbage in, garbage out ) eli roskaa sisään, roskaa ulos. Virheelliset suunnitelmat, välinpitämätön operatiivinen johto ja vastuuton toiminta työmaalla johtavat kaatopaikkajätteeseen verrattavaan lopputulokseen. DEN Finland Oy:n optimoitu rakennusprosessi tarkoittaa kuluttaja-asiakkaan kannalta vähällä järjellä toteutettua ja johdettua rakennusprosessia, jossa useimmat asiat tehdään hyvän rakentamistavan vastaisesti. DEN Finland Oy:n rakentamisprosessi tuotti enemmän lämpöä kuin valoa. Rakentamisen laadunvalvonta ei ollut vain puutteellista, vaan puuttui kokonaan. Johtajuuden ja etiikan vuorovaikutus ei rakennustyömaalla korostunut. Rakennuskohteen työpäällikkö (projektipäällikkö) toimii tuloshakuisesti vastaten rakentamisprosessin läpiviemisestä ennalta asetettujen kustannusrajojen puitteissa. DEN Finland Oy:n työnhakuilmoituksissa ju