Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on tammikuu, 2021.

Aliurakoitsijat ja rakennusmiehet

Kuva
DEN Finland Oy:n rakennustoimintaa voidaan luonnehtia organisoiduksi hutiloinniksi ja tunaroinniksi. On hyvä asia, että työmiehillä on kymmenen iloista sormea, mutta seuraukset ovat vakavia, ellei tiedä mitä ne milloinkin tekevät. Tästä on esimerkkinä DEN Finland Oy:n rakentamat pientalot, joissa rakennusperinne ja laatukäsite näyttää olevan peräisin suomalaisille vieraasta kulttuurista. Ihmettelen, että tällä puolella itärajaa voidaan rakentaa tällä tavalla. DEN Finland Oy ei ymmärrä, että asiakkaan näkökulmasta ei ole saman tekevää onko ammattitaitoa vai ei, onko halua myöntää virheet, miten lekaa työmaalla heilutetaan, mihin kuntoon työmaa oman työskentelyn jälkeen jätetään, missä nurkassa käydään kusella tai mihin nurkkaan tupakat tumpataan. Pientalotoimittajat ajattelevat yleisesti, että suurelementeistä kasattavan "puulaatikon" toteutus ei edellytä varsinaisia timpurintaitoja, vaan talon pystyttäjäksi kelpaa lähes kuka tahansa aliurakoitsija, joka suostuu ottamaan työn

DEN Finland Oy pysäytti rakentamisen

Kuva
DEN Finland Oy:n rakennusprosessin virheet kertaantuvat potenssiin. Rakentamisprosessissa tapahtuu tuttu GIGO-ilmiö (garbage in, garbage out ) eli roskaa sisään, roskaa ulos. Virheelliset suunnitelmat, välinpitämätön operatiivinen johto ja vastuuton toiminta työmaalla johtavat kaatopaikkajätteeseen verrattavaan lopputulokseen. DEN Finland Oy:n optimoitu rakennusprosessi tarkoittaa kuluttaja-asiakkaan kannalta vähällä järjellä toteutettua ja johdettua rakennusprosessia, jossa useimmat asiat tehdään hyvän rakentamistavan vastaisesti. DEN Finland Oy:n rakentamisprosessi tuotti enemmän lämpöä kuin valoa. Rakentamisen laadunvalvonta ei ollut vain puutteellista, vaan puuttui kokonaan. Johtajuuden ja etiikan vuorovaikutus ei rakennustyömaalla korostunut. Rakennuskohteen työpäällikkö (projektipäällikkö) toimii tuloshakuisesti vastaten rakentamisprosessin läpiviemisestä ennalta asetettujen kustannusrajojen puitteissa. DEN Finland Oy:n työnhakuilmoituksissa julkaisemien tietojen mukaan työpäälli

Näin Den Finland rakensi

Kuva
DEN Finland Oy:n rakentamisen eetos vertautuu menneiden vuosikymmenten takaiseen sosialismin aikakauden slaavilaiseen rakennusperinteeseen, jolle laatu ja hyvä rakentamistapa ovat täysin vieraita käsitteitä. Jotkut näkevät aina hiuksen keitossa, mutta nyt ei ole kysymys siitä. DEN Finland Oy:n rakentamisprosessin ongelmat ovat todellisia eivätä vähäisiä. Operatiivisen rakentamisen osalta DEN Finland Oy on ryhtynyt tehtävään, johon sen työntekijöiden ammattitaito ei riitä. Meidän rakennuskohteessa virheitä ilmeni jo talon suunnittelussa ja suunnitelmissa. DEN Finlandin laatimat suunnitelmat, joiden perusteella rakennuslupaa haettiin, olivat vasemmalla kädellä hutaistuja, sisälsivät useita virheitä. Useista pyynnöistä huolimatta kaikkia havaittuja virheitä ei saatu korjattua. Esimerkiksi virheet asemapiirroksessa kopioituivat useisiin muihin piirroksiin. Suunnitelmista puuttuivat myös mm. rakennusluvan edellyttämät terassien ja löylyhuoneen nousukaiteet yms. Yllä kuvassa Pihlan valmista

Laatukäsite Neuvostoliitosta

Kuva
Rakennusvirheiden ennaltaehkäisyn perusperiaate on, että rakentajalla on kyky ja halu noudattaa hyvää rakentamistapaa ja valvoa sen toteutumista työmaalla. DEN Finland Oy ei ole kuitenkaan onnistunut saamaan rakentamisprosessia toimimaan asianmukaisella tavalla. DEN Finland Oy:n ongelmana on ilmiselvästi laatu. Laadun suhteen sillä on ammottava osaamisvaje. Ongelmat ovat kokonaisvaltaisia johdon hyväksymään yrityskulttuuriin ja rakentamisprosessiin liittyviä. Rakentamisprosessia ei välitetä johtaa tai sitä ei osata johtaa. Ammattitaidottomuus ei ole vähäistä, vaan merkittävää. Seuraukset näkyvät rakennustyömailla mm. välinpitämättömyytenä, laiminlyönteinä, osaamattomuutena ja olemattomana laadunvalvontana. DEN Finland Oy:n ansaintalogiikka ei näytä tavoittelevan laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Tavoitteena näyttää olevan rakentaa mahdollisimman paljon ja halvasti. Rakennusprojektin halpa toteutus ilmenee kuluttaja-asiakkaalle rajattomana rakennusvirheiden avaruutena ja loputtomina r