Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on tammikuu, 2021.

Aliurakoitsijat ja rakennusmiehet

Kuva
DEN Finland Oy:n rakennustoimintaa voidaan luonnehtia organisoiduksi hutiloinniksi ja tunaroinniksi. On hyvä asia, että työmiehillä on kymmenen iloista sormea, mutta seuraukset ovat vakavia, ellei tiedä mitä ne milloinkin tekevät. Tästä on esimerkkinä DEN Finland Oy:n rakentamat pientalot, joissa rakennusperinne ja laatukäsite näyttää olevan peräisin suomalaisille vieraasta kulttuurista. Ihmettelen, että tällä puolella itärajaa voidaan rakentaa tällä tavalla. Mainonnassa toistuvat mm. sanat ”ammattitaidolla” ja ”osaavien ammattilaisten käsissä”. Valitettavasti kyse on vain tyhjistä sanoista. Ammattilaisista ja osaamisesta ei ollut työmaalla havaittavissa merkkiäkään. DEN Finland Oy:lle näytti kelpaavan kuka tahansa tuhertamaan talopakettia kasaan. DEN Finland Oy ei ymmärrä, että asiakkaan näkökulmasta ei ole saman tekevää onko ammattitaitoa vai ei, onko halua myöntää virheet, miten lekaa työmaalla heilutetaan, mihin kuntoon työmaa oman työskentelyn jälkeen jätetään, missä nurkassa käyd

DEN Finland Oy pysäytti rakentamisen

Kuva
DEN Finland Oy:n rakennusprosessin virheet ja työturvallisuuden laiminlyönnit kertaantuvat potenssiin. Rakentamisprosessissa tapahtuu tuttu GIGO-ilmiö (garbage in, garbage out ) eli roskaa sisään, roskaa ulos. Virheelliset suunnitelmat, välinpitämätön operatiivinen johto ja vastuuton toiminta työmaalla johtavat kaatopaikkajätteeseen verrattavaan lopputulokseen. DEN Finland Oy:n optimoitu rakennusprosessi tarkoittaa kuluttaja-asiakkaan kannalta vähällä järjellä toteutettua ja johdettua rakennusprosessia, jossa useimmat asiat tehdään hyvän rakentamistavan vastaisesti. DEN Finland Oy:n rakentamisprosessi tuotti enemmän lämpöä kuin valoa. Rakentamisen laadunvalvonta ei ollut vain puutteellista, vaan puuttui kokonaan. Johtajuuden ja etiikan vuorovaikutus ei rakennustyömaalla korostunut. Rakennuskohteen työpäällikkö (projektipäällikkö) toimii tuloshakuisesti vastaten rakentamisprosessin läpiviemisestä ennalta asetettujen kustannusrajojen puitteissa. DEN Finland Oy:n työnhakuilmoituksissa ju

Näin Den Finland rakensi

Kuva
Heti alkuun on todettava, että DEN Finland Oy ei osaa rakentaa ja laatu on mitä sattuu tulemaan. Näitä väitteitä epäilevän kannattaa lukea tämän blogin postaukset läpi. DEN Finland Oy:n rakentamisen eetos vertautuu menneiden vuosikymmenten takaiseen sosialismin aikakauden slaavilaiseen rakennusperinteeseen, jossa millään ei ole mitään väliä. Laatu ja hyvä rakentamistapa ovat täysin vieraita käsitteitä. Jotkut näkevät aina hiuksen keitossa, mutta nyt ei ole kysymys siitä. DEN Finland Oy:n rakentamisprosessin ongelmat ovat todellisia eivätä vähäisiä. Operatiivisen rakentamisen osalta DEN Finland Oy on ryhtynyt tehtävään, johon sen työntekijöiden ammattitaito ei riitä. Meidän rakennuskohteessa ilmeni useita virheitä talon suunnittelussa ja suunnitelmissa. DEN Finlandin laatimat suunnitelmat, joiden perusteella rakennuslupaa haettiin, olivat vasemmalla kädellä hutaistuja, sisälsivät useita virheitä. Useista pyynnöistä huolimatta kaikkia havaittuja virheitä ei saatu korjattua. Esimerkiksi

Laatukäsite Neuvostoliitosta

Kuva
Vaikein tie toiveiden kotiin Tie toiveiden kotiin ei ollut helppo. Kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen mikään ei tahtonut onnistua. Rakennusprosessi tuotti ainoastaan kaatopaikkajätettä. Tilannetta voi verrata painajaisuneen, jossa jokaisen työsuorituksen jälkeen tavoite karkaa kauemmaksi. Mielestäni laatu ja DEN Finland Oy eivät ole synonyymejä. Omalla laatukäsityksellään ja rakentamisprosessillaan DEN Finland Oy vertautuu Neuvostoliitossa omaksuttuun laatukäsitteeseen. DEN Finland Oy:n rakentamisprosessissa kuluttaja-asiakkaan eteen tulee jatkuvasti tilanteita, joissa on toimittava välittömästi tilanteen vaatimalla tavalla. Oppi on se, että välinpitämättömyyttä ei pidä katsoa sormien läpi liian pitkään. Ratkaisut on löydyttävä nopeasti. Muuttovalmiin omakotitalon rakennuttajalla ei ole yhtään hyvää syytä mielistellä tai nöyristellä rakentajaa, joka pitää asiakkaitaan suoranaisina tomppeleina. Kuluttaja-asiakkaalla on oltava asenne kohdallaan, koska DEN Finland Oy ei valvo omaa t