Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on heinäkuu, 2021.

Vastuullisuushöpinät johtavat kuluttaja-asiakasta harhaan

Kuva
DEN Finland Oy:n kuluttaja-asiakkaille suunnatut vastuullisuushöpinät ovat omiaan johtamaan kuluttaja-asiakkaita harhaan luomalla kuvaa vastuullisesta toimijasta. Mitä termi vastuullisuus tarkoittaa? Elinkeinoelämän keskusliiton määritelmän mukaan "vastuullisuus elinkeinoelämässä tarkoittaa tulevaisuudelle hyvää bisnestä. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat sidosryhmien edut ja odotukset tähdäten samalla kannattavaan liiketoimintaan.” Lähde: ek.fi DEN Finland Oy näyttää toteuttavan hyvin tunnollisesti edellä mainittua elinkeinoelämän vastuullisuuskäsitettä, mutta näyttää unohtaneen kokonaan kuluttaja-asiakkaan suuntaan tapahtuvan vastuunkannon. Kuluttaja-asiakkaille vastuullisuus tarkoittaa, että heidän elämänsä suurin investointi on rakennettu moitteettomasti hyvää rakennustapaa noudattaen. Vastuut DEN Finland Oy:n asiakkaat eivät voi vaikuttaa kuka heidän talonsa tulee rakentamaan. Urakoitsijan valitsee DEN Finland Oy:n työpäällikkö

Asiakaslähtöisyys kadoksissa

Kuva
On erittäin mielenkiintoista tutustua DEN Finland Oy:n liiketoiminnastaan julkistamiin materiaaleihin ja analysoida sitä oman asiakaskokemuksen pohjalta. Mielestäni kuluttaja-asiakkaan on ostopäätöstä tehdessään syytä muistaa, että DEN Finland Oy suhtautuu rakentamiseen erittäin leväperäisesti ja huolimattomasti vähät välittää rakentamisen laadusta käyttää ammattitaidotonta työvoimaa ei noudata hyvää rakentamistapaa ei suostu korjaamaan edes vähäisiä virheitä ilmaan riitaa ei onnistu korjausyrityksissä. DEN Finland Oy mainitsee kotisivuillaan liiketoimintastrategiansa keskiössä olevan mm. asiakas ja asiakkaan tarpeet. Mikään tosiseikka ei tue tätä väitettä. DEN Finland Oy mainitsee strategiassaan mm. seuraavaa: ”DENin strategian keskiössä on asiakas. Asetamme asiakkaan ja käyttäjien tarpeet aina keskelle. Olemme helposti lähestyttäviä, palvelevia ammattilaisia. Tavoitteenamme on tehdä kodin tai tilan ostajalle yksilöllisen tilaunelman toteuttamisen mahdollisimman vaivattomaksi ja ris

Rakentamisen valvonta haasteellista

Kuva
Muuttovalmiin omakotitalon rakentamiseen liittyvien rakennusvirheiden havaitseminen ja reklamointi (kirjallisen korjausvaatimuksen esittäminen) edellyttävät asiakkaalta perusteellista rakennusmääräysten tuntemusta sekä yksityiskohtiin pureutuvaa päivittäistä rakennuskohteen valvontaa. Meillä tällaista tietämystä ei ollut ja tätä puutetta DEN Finland Oy yritti käsityksemme mukaan käyttää häikäilemättömästi hyväksi. Joka kohdassa missä voitiin, fuskattiin. Toki matkan varrella opimme paljon DEN Finland Oy:n toimintatavasta. DEN Finland Oy päästää kaikki rakennusvirheet läpi sormien minimoimalla työmaan valvonnan ja valvontamahdollisuudet sekä salaa havaitsemansa virheet kuluttaja-asiakkaalta. Muuttovalmiiden omakotitalojen kohdalla omavalvonta on erittäin haasteellista. Keskeinen ongelma on valvonnan toimeenpanon kannalta olennaisen informaation puute. Meidän kohteessa valvontaa hankaloittivat mm. seuraavat seikat: Työmiesten ja työvaiheiden aikatauluista ei saatu mitään tietoa. Osa työm

Kuoleman kierre

Kuva
Suomen pientaloteollisuudelle leimaa antavana piirteenä ovat jatkuvat sulautumiset ja konkurssit. Lukuisa joukko kuluttaja-asiakkaita on menettänyt omaisuutensa ja unelmansa moraalittomasti toimivien rahan ahneiden liikemiesten ja sijoitusrahastojen liikeoperaatioissa. Rakennusalalle on helppo tulla ja helppo lähteä konkurssin kautta. Asiakasvastuista pääsee irti myös lopettamalla liiketoiminta.  Vuonna 2012 Keskon yhteistyökumppanin Finndomo Oy:n konkurssista pientaloteollisuus ei oppinut mitään. Sen sijaan liikemiehet ja sijoitusrahastot oppivat kuinka kuluttajansuojalakia voidaan kiertää ja jatkaa kuluttaja-asiakkaiden kohtelua entiseen tapaan. Sonkajärveläinen puutalovalmistaja Omatalo Oy jätti konkurssihakemuksen Pohjois-Savon käräjäoikeudelle maanantaina 4.1.2021. Konkurssiin yhtiö asetettiin tiistaina 5.1.2021. Yhtiölle oli kertynyt mm. maksamatonta verovelkaa. Torniolainen 1980-luvulla perustettu Lappli-Talot Oy ei onnistunut katkaisemaan tappiollista kierrettä, vaan päätti l

Tästä talomyyjä ei kerro mitään

Kuva
Tästä talomyyjä ei kerro mitään Kauppasopimuksen allekirjoituksen jälkeen asiakkaalle avataan tunnukset extranet- palveluun, josta asiakas saa luettavakseen melkoisen joukon asiakirjoja mitä erilaisemmista velvoitteista ja toimituksen sisältöä ja laatua koskevista rajoitteista, joista talomyyjä ei kerro mitään. Talomyyjä ei kerro mitään esimerkiksi talopakettitoimituksen edellyttämästä täysperävaunurekan vaatimasta 9 metriä leveästä tonttiliittymästä ja sisätäytön yhteydessä rakennuksen sisäpuolelle asennettavista maakiiloista (100 x 100 L = 1000). Kuinka moni asiakas tietää mitä maakiilat tarkoittavat. Kokonaisuutena ottaen kaupanteon jälkeen paljastuvat asiakkaan velvoitteet ja talopakettitoimituksen sisältöä ja laatua koskevista rajoitteet muuttavat olennaisesti kauppasopimuksen kohteena olevan talopaketin hintaa, laatua ja asiakkaalle koituvaa työmäärää. Tästä talomyyjä ei kerro mitään DEN Finland Oy:n muuttovalmiin talopakettitoimituksen laatutasoa on mahdotonta ennakoida. Tämä