Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on tammikuuta 6, 2021.

Laatukäsite Neuvostoliitosta

Kuva
Rakennusvirheiden ennaltaehkäisyn perusperiaate on, että rakentajalla on kyky ja halu noudattaa hyvää rakentamistapaa ja valvoa sen toteutumista työmaalla. DEN Finland Oy ei ole kuitenkaan onnistunut saamaan rakentamisprosessia toimimaan asianmukaisella tavalla. DEN Finland Oy:n ongelmana on ilmiselvästi laatu. Laadun suhteen sillä on ammottava osaamisvaje. Ongelmat ovat kokonaisvaltaisia johdon hyväksymään yrityskulttuuriin ja rakentamisprosessiin liittyviä. Rakentamisprosessia ei välitetä johtaa tai sitä ei osata johtaa. Ammattitaidottomuus ei ole vähäistä, vaan merkittävää. Seuraukset näkyvät rakennustyömailla mm. välinpitämättömyytenä, laiminlyönteinä, osaamattomuutena ja olemattomana laadunvalvontana. DEN Finland Oy:n ansaintalogiikka ei näytä tavoittelevan laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Tavoitteena näyttää olevan rakentaa mahdollisimman paljon ja halvasti. Rakennusprojektin halpa toteutus ilmenee kuluttaja-asiakkaalle rajattomana rakennusvirheiden avaruutena ja loputtomina r