Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2022.

Alkusanat

Kuva
Blogin otsikkona voisi hyvin olla presidentti Urho Kekkosen kuuluisa lausahdus "Saatanan tunarit". Tarkoituksena ei ole kuitenkaan kirjoittaa "myllykirjettä", vaan kertoa subjektiivisia kokemuksia muuttovalmiin omakotitalon tuomista haasteista. Rakennustoimiala ja sen intressipiirit rummuttavat suomalaisen rakentamisen korkeasta tasosta. Pientalorakentamisen todellisuus on kuitenkin toinen. Meidän taloprojektin kohdalla DEN Finland Oy:n rakentamisprosessi oli ongelma, ei ratkaisu. Emme kuitenkaan nostaneet käsiä ylös ja luovuttaneet . DEN Finland Oy:n näyttää olevan haasteellista täyttää alkeellisimpiakaan rakentamisen laatuvaatimuksia. Asiakas joutuu kädestä pitäen selittämään mitä pitäisi saada aikaan. Mikäli olet ajatellut tilata talopaketin tai olet jo sellaisen tilannut, sinulle on hyödyllistä lukea blogini postaukset ja tutustua lähemmin millainen todellisuus mainosten takaa voi paljastua. Toivon, että blogini toimii jonkinlaisena herättäjänä ja saa kuluttaja

Rakentajan konkurssi voi vaarantaa haaveiden toteutumisen

Kuva
Suomen pientaloteollisuudelle leimaa antavana piirteenä ovat jakautumiset, sulautumiset ja konkurssit. Lukuisa joukko kuluttaja-asiakkaita on menettänyt omaisuutensa ja unelmansa osaamattomien tai moraalittomasti toimivien rahan ahneiden liikemiesten ja sijoitusrahastojen liikeoperaatioissa. Rakennusalan yrittäjäksi pääsee ilman ammattitaitoa ja vastuista pääsee eroon konkurssin kautta. Takuuvastuista pääsee myöhemmin irti myös lopettamalla liiketoiminnan. Suomessa on elinkeinonvapaus, joka tarkoittaa, että kuka tahansa voi toimia rakennusalan alan yrittäjänä. Liiketoimintakielto ei auta koska yrittäjä voi jatkaa konkurssin jälkeen toimintaa bulvaanien avulla. Konkurssiin ajautuminen ei ole rikos. Konkurssin taustatekijöitä ovat yritysjohdon virheet, väärä liiketoimintastrategia, huono laatu ja kilpailu liian pienillä katteilla. Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan talonrakennusyritysten käyttökate on viime vuosien aikana asettunut noin 5 prosentin tienoille. Myyntimäärien romahtaessa kas

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Kuva
Katso videot   You Tubesta Jälkiviisaus on todellista viisautta Koulussa voi oppia vain sen minkä muutkin jo tietävät. Mitä uutta ihminen voisi oppia ja viisastua ilman omia tai muiden kokemuksia ja niiden synnyttämää jälkiviisautta. Ei juuri mitään. Toki jälkiviisaudelle on olemassa myös vaihtoehto ”lyödä päätä seinään”. Me tavalliset ihmiset toimimme päätöksentekotilanteissa usein pelkän intuition varassa. Talokauppa saattaa olla juuri tällainen tilanne. Talokaupassa joudumme tekemään useita taloudellisesti merkittäviä päätöksiä ja valintoja pelkän intuition varassa. Mikäli omaisimme ennustajan lahjan, voisimme nähdä eri vaihtoehtojen kehityskulun jo ennakolta ja välttää karikot. Talotoimittajan valinnassa joudumme kuitenkin turvautumaan päättelyyn, jonka tuloksena syntyy valintapäätös. Valintapäätöksen järkevyyttä joudumme perustelemaan (argumentoimaan) ainakin itsellemme. Perustelu koostuu lähinnä taloudellisten resurssien ja haaveiden yhteensovittamisesta, omista ja muiden kokemuk

Asiakaslähtöisyys kadoksissa

Kuva
Aku Ankka totesi eräässä 1960-luvun numerossa seuraavaa: "Maksava asiakas on aina oikeassa". Tämä asiakaslähtöinen toteamus on kuitenkin yrityksille vieras ajatus. Nykyisin ainoa ajatus on ottaa asiakkaalta rahat ja pitää ne itsellä. Muuttovalmiin omakotitalon kaupassa asiakaslähtöisyys alkaa kuluttaja-asiakkaan ottaessa ensimmäisen kerran yhteyttä talopaketin myyjään ja päättyy talopaketin kauppasopimuksen allekirjoitukseen. Osapuolten käyntilämpötilojen noustessa korkeiksi heti kauppasopimuksen allekirjoituksen jälkeen ei lupaa hyvää jatkossa. Asiakaslähtöisyys päättyy, koska rakentamisprosessi ei ole läpinäkyvä, eikä kestä ”päivänvaloa”. Tämän jälkeen loppu on lähinnä riitelyä siitä mitä piti saada aikaan. DEN Finland Oy:n asiakaslähtöisyys on kaukana Aku Ankan viisaudesta. Näyttää siltä, että siellä keskitytään vain omaan liiketoimintaan, eikä kuluttaja-asiakkaalle annetuista lupauksista pidetä kiinni. Ei riitä, että taputetaan päälaelle ja todetaan, että voi voi... ja

Kuoleman kierre

Kuva
Tästä kuoleman kierre alkaa Kallein tapa rakentaa taloja on rakentaa huonoa laatua ja ryhtyä riitelemään tehdyistä virheistä kuluttaja-asiakkaiden kanssa. Rakennusvirheet kasvattavat yrityksen korjausvastuita eli pitkän aikavälin taloudellista taakkaa. Kuluttaja-asiakkaiden luottamus talovalmistajaa kohtaan horjuu. Kysyntä hiipuu. Tulovirran ehtyessä kassakriisi alkaa näyttämään yhä todennäköisemmältä. Kuluttaja-asiakkaiden tyytymättömyys ja talovalmistajan liiallinen "keppostelu" johtaa vääjäämättä kysynnän hiipumiseen ja vie yrityksen kuoleman kierteeseen. Haastavan taloudellisen tilanteen johdosta yritys voi ajautua tilanteeseen, jossa korjausvastuita joudutaan priorisoimaan. Korjausvastuiden priorisointi johtaa yrityksen ja kuluttaja-asiakkaiden välisiin riitatilanteisiin, joista osa etenee tuomioistuinkäsittelyyn. Kaikenlaiset riitatilanteet kuluttaja-asiakkaiden välillä heikentävät edelleen yrityksen taloudellista tilannetta ja mainetta luotettavana toimijana. Yri

Kauppasopimukseen kirjatut ehdot eivät aina toteudu

Kuva
Palvelulupaus, joka ei pitänyt Ennen talokauppaa tiedossamme oli erään Ainoakodin kohdalla tapahtunut myöhästyminen. Tämän johdosta tiedustelimme aikataulun pitävyyttä talomyyjältä. Ainoakodin talomyyjä totesi kauppaa hierottaessa, ettei hänen tiedossaan ollut yhtään myöhästymistä. Tässä blogissa toisaalla kerrotusta syystä meidän talon kauppasopimukseen merkitty valmistumispäivä ylittyi lähes vuodella, vaikka vuoden 2022 kaltaisia materiaalin toimitusvaikeuksia ei ollut. Edelleen vuonna 2022 Ainoakodin verkkosivuilla ”Budjetti ja aikataulu, joka pitää” todetaan mm. seuraavaa: ”Ainoakodin muuttovalmis toimitussisältö kattaa tavallisesti noin 80 prosenttia rakentamisen kokonaiskustannuksista. Saat tietää kiinteän, pitävän hinnan toimitussisällölle heti kaupantekohetkellä, samoin luovutuspäivän.” Designtalon verkkosivuilla vuonna 2022 luvataan mm. seuraavaa: ”Heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, tiedät tarkalleen uuden kotinne lopullisen hinnan ja jopa muuttopäivän.” Palvelulupau

Talopaketin hintatakuu on pluffia

Kuva
Yllä kuva DEN Finland Oy:n kauppasopimuksen hintalausekkeesta. Kiinteähintaisessa kauppasopimuksessa hintaa ei voi korottaa, mutta sitä voi laskea. Hintatakuu on näin ollen yksinomaan löysä lupaus mahdollisesta kauppahinnan osan palauttamisesta. Hintatakuu osoitetaan tässä postauksessa bluffiksi. Hintatakuun antaminen ei tarjoa kuluttaja-asiakkaalle lisäarvoa Kaikki merkittävät talotoimittajat tarjoavat talopaketteja kiinteällä kauppasopimukseen kirjatulla hinnalla. Hintatakuu on syksyllä 2022 lanseerattu markkinointikeino, jolla kuluttaja-asiakas houkutellaan valitsemaan hintatakuun tarjoava talotoimittaja. DEN Finland Oy:n lisäksi myös Jukkatalo ja Kannustalo kertovat tarjoavansa hintatakuun. Markkinointiviestinnässään DEN Finland Oy toteaa seuraavaa: ”Hintatakuu kattaa myös sen, ettei sovittuja hintoja koroteta.” Edellisen lauseen perusteella näyttää siltä, että DEN Finland Oy kuvittelee voivansa korottaa kiinteähintaisen kauppasopimuksen hintaa, ellei asiakkaalla ole hintatakuuta.