Alkusanat

Blogin otsikkona voisi hyvin olla presidentti Urho Kekkosen kuuluisa lausahdus "Saatanan tunarit". Tarkoituksena ei ole kuitenkaan kirjoittaa "myllykirjettä", vaan kertoa subjektiivisia kokemuksia muuttovalmiin omakotitalon tuomista haasteista.

Rakennustoimiala ja sen intressipiirit rummuttavat suomalaisen rakentamisen korkeasta tasosta. Pientalorakentamisen todellisuus on kuitenkin toinen. Toivon, että blogini toimii jonkinlaisena herättäjänä ja saa kuluttaja-asiakkaan kiinnittämään työmaalla huomiota hyvään rakentamistapaan. Omavalvonta ja välitön puuttuminen hyvän rakentamistavan laiminlyöteihin on avainasemassa.

Kuluttaja-asiakkaalla on usein täysin eri käsitys talopakettitoimittajan kanssa, mitä pitäisi saada aikaan.

Käytännössä kuluttaja-asiakas joutuu ostamaan muuttovalmiin talopaketin kuin ”sian säkissä” myyjän puheiden perusteella. Tällaisessa tilanteessa on ratkaisevaa osoittautuuko rakentaja kuluttaja-asiakkaan luottamuksen arvoiseksi.

Lähtökohtaisesti kuluttaja-asiakkaan kannattaisi välttää suurelementeistä paikalla rakennettavan muuttovalmiin omakotitalon hankintaa, ellei siihen ole painavia perusteita, Keskeisiä syitä muuttovalmiiden talopakettien laaduttomaan lopputulokseen näyttäisi olevan mm.

 • suunnitteluvirheet ja puutteet
 • elementtien kuljetusvauriot
 • tontin olosuhteet ja sosiaalitilojen puute
 • rakennusmateriaalien pitkäaikaisvarastoinnin ongelmat tontilla
 • rakennusmateriaalien pitkäaikaisvarastoinnin ongelmat keskeneräisen rakennuksen sisätiloissa
 • ammattitaidottoman rakennustyövoiman käyttö
 • asennusvirheet
 • huolimattomuus
 • valvonnan täysimääräinen laiminlyönti
 • omavalvonnan ongelmat
 • talopakettitoimittajan hyvää rakennustapaa halveksiva yrityskulttuuri
 • talopakettitoimittajan reklamaatioihin kohdistuva välinpitämättömyys
 • rakentamiseen edelleen liittyvät kuluttajansuojan vakavat puutteet

Blogin postauksissa käsitellään DEN Finland Oy:n rakentamisprosessia ja yrityskulttuuria. Olen havainnut vastaavia hyvän rakentamistavan vastaisia rakennusvirheitä useimpien taloesittelyjen yhteydessä. Rakennusvirheet näyttävät toistuvan kohteesta toiseen.

DEN Finland Oy on julkaissut nettisivullaan "Meistä" tekstiä, jonka otsikkona on ”Teemme unelmista totta”.

Asiakaskokemukseni perusteella olen taipuvainen tulkitsemaan otsikon sanamuodossa ”Teemme painajaisista totta”. Kaikki postaukset luettuaan lukija voi itse arvioida kumpi sanamuoto on lähempänä totuutta.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pesuhuoneen alas laskettu katto toteutettiin virheellisesti

Märkätilat toteutettiin vastoin hyvää rakentamistapaa

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Topi-Keittiö pohjanoteeraus

Höyrysulkumuovin reikien korjaus tapahtui vastoin rakennusmääräyksiä