Käsittely kuluttajariitalautakunnassa

Näppituntumalta riita-asia kannattaa viedä suoraan tuomioistuimeen, jos kyseessä on laaja, taloudellisesti merkittävä ja riittävää näyttöä omaava asiakokonaisuus. Tuomioistuimen etuna on merkittävä ajan säästö.

Riita-asia kannattaa käsitellä kuluttajariitalautakunnassa, jos oma näyttö on epävarmaa ja puutteellista tai vastapuolella on olemassa ilmeisen vahvaa vastanäyttöä.

Kuluttajariitalautakunnan käsittelyn etuna on mahdollisuus arvioida kuluttajariitalautakunnalle annetuista vastineista vastapuolen todistelun ja näytön painoarvo mahdollista tuomioistuinkäsittelyä varten.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksen etuna on myös maksuttomuus, mutta myöhemmin haasteena on ratkaisusuosituksesta poikkeavien vaatimusten ajaminen tuomioistuimessa. 

Kuluttaja-asiakkaan on huomattava, että yritykset ovat ryhtyneet kiertämään kuluttajansuojalain velvoitteita myymällä uusia omakotitaloja myös yksityishenkilöiden nimissä. Ilmiö on tuttu autoliikkeistä, jotka välittävät käytettyjä autoja yksityishenkilöiden lukuun.

Kuluttajansuojalakia sovelletaan vain kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen kauppaan. Yksityishenkilöiden välisiin talokauppoihin ei sovelleta kuluttajansuojalain säännöksiä, eikä talokauppariitoihin voi hakea ratkaisusuositusta kuluttajaneuvonnasta eikä kuluttajariitalautakunnasta.

Yllä on kuvattu kuluttajariidan valitusreitit. Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen suoraan tuomioistuimessa tai ottaa ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta antaa opastusta ja apua ongelma- ja riitatilanteisiin.

Mikäli kuluttajaneuvonnan avulla ei ole mahdollista saada aikaan sovintoa, voidaan riita-asia saattaa vireille kuluttajariitalautakunnassa. Mikäli talopakettitoimittaja ei hyväksy kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta on ratkaisun toimeenpanoa haettava tuomioistuimelle jätettävällä kanteella.

Muuttovalmiita talopaketteja koskeviin riitoihin voi liittyä pitkä lista asiakohtia. Kuluttaja-asiakkaan kannattaakin harkita laajan riitakokonaisuuden käsittelyä suoraan tuomioistuimessa.

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 14 §:n mukaan lautakunta voi jättää asian käsittelemättä mm, jos asian ratkaiseminen edellyttää suullisten todistelukeinojen käyttämistä tai jos asian ratkaiseminen lautakunnassa ei ole tarkoituksenmukaista asian poikkeuksellisen monimutkaisuuden ja vaikean selvitettävyyden vuoksi.

Kuluttaja-asiakkaan odotusaika saattaa venyä jopa yli kahden vuoden mittaiseksi, jonka jälkeen kuluttajariitalautakunta voi ilmoittaa jättävänsä asian sikseen, jos riidan selvittäminen ja suositusluonteinen ratkaiseminen ei ole lautakuntamenettelyssä tarkoituksenmukaista.

Kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta on kohtuutonta, että ratkaisu asian käsittelemättä jättämisestä tehdään vasta pitkän vireilläoloajan jälkeen. Kuluttaja-asiakkaan tulisi saada tämä tieto kuluttajariitalautakunnalta mahdollisimman nopeasti ratkaisupyynnön vireille tulon jälkeen.

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että asian käsittely on päätettävä, jos aineistoa on kertynyt yli 450 sivua ja asiassa on useita vaatimuskohtia, joiden selvittäminen on monimutkaista. Lautakunnan ohjeistuksen mukaan yli kymmenen vaatimuskohdan luettelo saattaa muodostua kuluttajariitalautakunnassa liian monimutkaiseksi. Ehdotonta rajaa ei kuitenkaan ole.

Oma riitakokonaisuus kannattaa paketoida tiiviiseen muotoon ja esittää asiat ytimekkäästi. Tämän blogin postauksissa kuvattuun laajempaan riitajuttuun odotetaan ratkaisua syksyllä 2022.

Laki kuluttajariitalautakunnasta (30.12.2015/1697) 13 a § mukaan lautakunnan on viipymättä ilmoitettava riidan osapuolille siitä, että se on saanut kaiken asian ratkaisemiseksi tarpeellisen aineiston. Tässä vaiheessa ilmoitetaan asian käsittelyyn tarvittava lisäaika.

Laki kuluttajariitalautakunnasta (30.12.2015/1697) 15 § mukaan asia ratkaistaan lautakunnan jaostossa, yksinkertaisessa menettelyssä tai esittelijän ratkaisuna asian vaikeusasteesta riippuen.

Monimutkaiseksi osoittautuvat asiat ratkaistaan täysistunnossa. Täysistunnossa ratkaistaan periaatteellisesti tärkeät asiat sekä asiat, jotka ovat tarpeen käsitellä täysistunnossa lautakunnan ratkaisukäytännön yhdenmukaistamiseksi.

Muuttovalmiin omakotitalopaketin riita-asia saattaa sisältää useita riidan kohteita, jolloin kyseessä on monimutkainen asia ja ratkaisu siirtyy todennäköisesti täysistuntokäsittelyyn.

Laki kuluttajariitalautakunnasta (30.12.2015/1697) 17 §:n mukaan äänestykseen täysistunnossa ja jaoston istunnossa sovelletaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 23 luvun 1, 3–6 ja 8 §:ssä säädetään.

Kommentit

 1. Olen seurannut taivaltanne - Voimia.
  Myös meidän projektissamme oli talotehtaalla valtavia ongelmia ja toimme ne reilusti julki. Annoimme tilaisuuden korjata eikä kaikkia ongelmia julkaistu kun ne hoidettiin hienosti kuntoon.

  Minusta tämä on ainut tapa saada muutosta alalle. Sekä asiakkaat että tekijät on herätettävä tilanteeseen.
  Rakennusalan on uusiuduttava.

  Nyt hieman jännityksellä odotan häviääkö tämäkin blogi varoittamatta kuten niin useat vastaavat.
  Viimeistään oikeudessa tehdyn sovittelun jälkeen tuleva sisältö jäänee arvottomaksi tuleville rakentajille.

  Se on harmi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista. Toivotaan, että tiedon jakamisesta on hyötyä omakotitalosta haaveileville.

   Poista
  2. on huono kun asioihin reagoidaan vasta kun ne tuodaan julki.
   on huono kun asiat sitten korjataan sillä edelletyksellä että myös julkinen materiaali poistetaan.
   tämähän tarkoittaa sitä että tarkoituksella vaimennetaan ihmiset että saadaan ruusuinen kuva itse talofirmoista sekä siitä että rakentaminen on aina ongelmatonta.
   ja tämähän tarkoittaa sitä että jos jokainen riita asia poistuu blogista tms niin seuraava asiakas omine virheineen ei tiedä tuon taivaallista edes vaatia korjauksia kun maallikot kuitenkin näitä taloja tilailevat.
   toisinsanoen : ei korjata talonrakentamisen virheitä vaan peitetään ne ja sopimalla saadaan asiat pois jolloin "ongelmia" ei enään ole.
   onneksi tätä voidaan kuitenkin kiertää koska se mikä joskus menee internettiin niin pysyy siellä joten jos vain joku muu henkilö vapaaehtoisesti ottaa kopion blogista joissa ongelmat ovat niin tällöin den ei voi vaikuttaa tämän vapaaehtoisen ihmisen blogiin ja sen näkymiseen jos blogin poistosta on sovittu vain alkuperäisen blogin pitäjän kanssa.
   sen voi tietenkin yrittää sopia tämän uuden ihmisen kanssa siitä että blogi poistuisi mutta jos taas joku uusi henkilö vapaaehtoisesti ottaisi tiedot talteen niin taas ollaan lähtötilanteessa että talonrakentamisen virheet jäävät julkiseksi eikä den saa niitä milloinkaan pois netistä :)
   kiitos

   Poista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pesuhuoneen alas laskettu katto toteutettiin virheellisesti

Märkätilat toteutettiin vastoin hyvää rakentamistapaa

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Topi-Keittiö pohjanoteeraus

Höyrysulkumuovin reikien korjaus tapahtui vastoin rakennusmääräyksiä

Esimerkki DEN Finlandin karkeasta rakennusvirheestä

Rakentamisprosessista kohti oikeusprosessia

Vuositarkastus aktivoitu

Tästä talomyyjä ei kerro mitään

Laatukäsite Neuvostoliitosta