Suomen puutaloteollisuus 100-vuotta vuonna 2027

Kuva: Kansallisarkisto

Vientisahan perustaminen oli alku puutaloteollisuudelle
Vuosi 2027 on Suomen puutaloteollisuuden merkkivuosi, jolloin Annalan Saha Oy:n puutalotehtaan aloittamisesta tulee kuluneeksi 100-vuotta.

Annalan Saha Oy:n historia on tarina Suomen puutaloteollisuuden ensiaskelista. Yhtiön vaiheisiin sisältyy nousuja ja laskuja sekä yritysostoja aivan samaan tapaan kuin nykyisin talopaketteja valmistavissa yrityksissä.

Huomionarvoista on, että samat tai lähes samat liiketoiminnan taloudelliset riskit ovat edelleen olemassa. Olen tässä postauksessa tarkoituksella jättänyt Annalan Saha Oy:n sahaustoiminnan ja siihen liittyneet yhtiöjärjestelyt huomiotta, vaikka sahaustoiminta muodostaakin puutaloteollisuuden perustan.

Annalan Saha Oy:n perustaminen
Jaakkiman pitäjässä Sorolan kylässä sijaitsevan Annalan kartanon korjaustöitä varten oli vuonna 1919 hankittu edullisesti kotitarvesahan sijaan suurempi Kurki-veljesten omistama saha, joka kuljetettiin Koiviston Makslahdesta. Sahan purkamista ja uudelleen rakentamista varten oli palkattu kokenut sahamies Koponen.

Saha osoittautui tarpeettoman suureksi kartanon korjaustöihin. Sahan kapasiteetin hyödyntämiseksi päätettiin perustaa vuonna 1921 Annalan Saha Oy niminen yhtiö. Yhtiön perustaminen tapahtui Väinö Pelkosen ehdotuksesta.

Sahalla tehtiin ajan myötä useita parannuksia mm. sahan voimalaitos uusittiin. Sahan kapasiteetin myymiseksi ja kannattavuuden turvaamiseksi aloitettiin sahalla vientitoiminta. Vientiä varten perustettiin vuonna 1923 Viipuriin sahantavaran markkinointiin keskittyvä tytäryhtiö Karjalan Puutuote Oy. Yhtiön tehtävänä oli hoitaa Annalan Saha Oy:n ja myöhemmin myös Karjalan Metsätuote Oy:n sekä Karkun sahan vientimyyntiä.

Kuva: Kansallisarkisto

Puutalotehdas aloitti toimintansa
Vuonna 1927 Annalan Saha Oy perusti Suomen ensimmäisen puutalotehtaan ja sen yhteyteen puusepäntehtaan. Annalan sahalla valmistettiin vuodesta 1928 alkaen tehdasmaisesti elementtirakennuksia mm. Hackman & Co:n työläisasuntoja, muita asuinrakennuksia, huviloita, saunoja, vajoja ja kanaloita.

Samaan aikaan rakennettiin toisaalla amerikkalaisella precut-menetelmällä ns. Päijänne-pirtttejä. Precut-menetelmässä osat toimitetaan rakennuspaikalle määrämittaan katkaistuina, ei tehdasvalmistettuina elementteinä.

Kuva: Kansallisarkisto (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino 1927, Helsinki)

Myöhemmin precut- ja platform-menetelmät tarjosivat myös veroedun. Yritykset ovat joutuneet maksamaan vuosina 1941–1994 liikevaihtoveroa valtiolle tavaroiden ja palvelujen myynnistä ja maahantuonnista. Tehdasvalmisteiset elementit olivat liikevaihtoverollisia.

Rakennuspaikalla kasatut elementit olivat sen sijaan liikevaihtoverosta vapaita. Veroetu johti mm. platform-menetelmän käyttöön, jossa seinäelementit kasattiin vaakatasossa talon pohjan päällä ja nostettiin valmiina elementteinä pystyyn.

Annalan Sahan ensimmäisten talojen suunnittelijana ja arkkitehtina toimi Väinö Tuukkanen. Myöhemmin vuonna 1940 arkkitehti O.Flodin piirsi yhtiölle uuden KATE-talosarjan.

Annalan sahan tulipalot
Annalan Saha Oy:n kaksiraaminen saha, höyläämö, sähkölaitos ja mylly tuhoutuivat koneistoineen tulipalossa Jakkimassa maaliskuussa 1930. Sammutustyö osoittautui turhaksi. Saha paloi poroksi tunnissa. Tuli sai alkunsa sahan alasahassa, jossa parhaillaan työskenneltiin pientavaran valmistuksessa. Vielä samana vuonna saatiin rakennettua uusi saha palaneen tilalle. Tapauksesta kertoi Suomen Puu Nro5 11.3.1930.

Kuva: Kansallisarkisto

Annalan Saha paloi toisen kerran perustuksiaan myöten talvisodan jälkeen. Päätös sahan uudelleen rakentamisesta tehtiin vuonna 1942. Annalaa pidettiin varsin huonona sahan sijoituspaikkana, koska rautatie puuttui ja tuotteet jouduttiin kuljettamaan proomuilla radan varteen.

Uusi saha valmistui vuonna 1943. Sahasta tehtiin nyt kolmikehäinen. Parikkalasta siirrettiin Karhula-kehäsaha kolmanneksi kehäksi. Annalan Saha Oy:n puutaloteollisuutta ei enää jatkettu tällä sahalla. Puutaloteollisuus oli siirretty talvisodan aikana tytäryhtiön Karjalan Metsäteollisuus Oy:n sahoille Parikkalaan ja Lappeenrantaan.

Annalan Sahan tarinan päätös
Annalan Saha Oy oli vuoteen 1940 saakka Suomen ainoa puutaloja teollisesti valmistanut tehdas. Annalan sahan varsinainen liiketoiminta päättyi käytännössä sotien jälkeen. Vuonna 1964 yhtiö oli ajautunut vakaviin taloudellisiin ongelmiin.

Annalan Saha Oy:n päävelkoja PYP (Pohjoismaiden Yhdyspankki) vaati omaisuuden luovuttamista velkojien haltuun. PYP ilmoitti myöhemmin, ettei halunnut lunastaa yhtiön osakkeita. Monien vaiheiden jälkeen vuonna 1966 sovittiin, että liikemies Bruno Haapalainen ostaa Annalan Saha Oy:n osakkeet yhden markan kauppahinnalla. Tähän kauppaan päättyi Annalan Saha Oy:n tarina.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pesuhuoneen alas laskettu katto toteutettiin virheellisesti

Märkätilat toteutettiin vastoin hyvää rakentamistapaa

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Topi-Keittiö pohjanoteeraus

Höyrysulkumuovin reikien korjaus tapahtui vastoin rakennusmääräyksiä