Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on kesäkuu, 2022.

Alkusanat

Kuva
Blogin otsikkona voisi hyvin olla presidentti Urho Kekkosen kuuluisa lausahdus "Saatanan tunarit". Tarkoituksena ei ole kuitenkaan kirjoittaa "myllykirjettä", vaan kertoa subjektiivisia kokemuksia muuttovalmiin omakotitalon tuomista haasteista. Rakennustoimiala ja sen intressipiirit rummuttavat suomalaisen rakentamisen korkeasta tasosta. Pientalorakentamisen todellisuus on kuitenkin toinen. Mikäli olet ajatellut tilata talopaketin DEN Finlandilta tai olet jo sellaisen tilannut, sinulle on hyödyllistä lukea blogini postaukset ja tutustua lähemmin DEN Finland Oy:n yrityskulttuurille ominaisiin piirteisiin sekä toimintatapoihin. Toivon, että blogini toimii jonkinlaisena herättäjänä ja saa kuluttaja-asiakkaan kiinnittämään työmaalla huomiota hyvään rakentamistapaan. Omavalvonta ja välitön puuttuminen hyvän rakentamistavan laiminlyöteihin on avainasemassa. Kuluttaja-asiakkaalla on usein täysin eri käsitys talopakettitoimittajan kanssa, mitä pitäisi saada aikaan. Käytännö

kuluttajariitalautakunnan ratkaisu

Kuva
Eräitä periaatteellisia rakennuttajille hyödyllisiä poimintoja kuluttajariitalautakunnan ratkaisusta Haimme kuluttajariitalautakunnasta ratkaisua 30 vuosikorjaustakuun alaisesta virheestä, joiden korjauksesta DEN Finland Oy oli kieltäytynyt. Kuluttajariitalautakunnan pyynnöstä jouduimme kuitenkin supistamaan vaatimuksemme vain 17 kohtaiseksi. Toisin sanoen jouduimme pudottamaan 13 korjausvaatimusta pois ratkaisupyynnöstä. Tämä on seikka, joka ei ollut tiedossa ratkaisupyyntöä jätettäessä. Mikäli riita-asiassa päädytään käräjäoikeuteen, liitetään luonnollisesti myös nämä kuluttajariitalautakunnan käsittelystä pudotetut virheet asiakokonaisuuteen mukaan. Kuluttajariitalautakunnalle jätetystä 17 kohtaisesta korjausvaatimuksesta lautakunta suositteli 7 kohdan osalta rahallista korvausta, 7 kohdan osalta asianmukaista korjausta, 2 kohdan osalta tavarantarkastajan ratkaisua. Yhden kohdan osalta lautakunta katsoi virheen tunnusmerkistön jääneen näyttämättä. Kyseessä ei ollut suoranaisesti DE

Käsittely kuluttajariitalautakunnassa

Kuva
Näppituntumalta riita-asia kannattaa viedä suoraan tuomioistuimeen, jos kyseessä on laaja, taloudellisesti merkittävä ja riittävää näyttöä omaava asiakokonaisuus. Tuomioistuimen etuna on merkittävä ajan säästö. Riita-asia kannattaa käsitellä kuluttajariitalautakunnassa, jos oma näyttö on epävarmaa ja puutteellista tai vastapuolella on olemassa ilmeisen vahvaa vastanäyttöä. Kuluttajariitalautakunnan käsittelyn etuna on mahdollisuus arvioida kuluttajariitalautakunnalle annetuista vastineista vastapuolen todistelun ja näytön painoarvo mahdollista tuomioistuinkäsittelyä varten. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksen etuna on myös maksuttomuus, mutta myöhemmin haasteena on ratkaisusuosituksesta poikkeavien vaatimusten ajaminen tuomioistuimessa.  Kuluttaja-asiakkaan on huomattava, että yritykset ovat ryhtyneet kiertämään kuluttajansuojalain velvoitteita myymällä uusia omakotitaloja myös yksityishenkilöiden nimissä. Ilmiö on tuttu autoliikkeistä, jotka välittävät käytettyjä autoja yksi