Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on kesäkuu, 2022.

Riita jatkuu... jatkuu...

Kuva
Kuluttajariitalautakunnan ratkaisun pohjalta osapuolten välille syntyi yhteisymmärrys. Näkemykseni mukaan tavarantarkastajan palveluksille ei ollut tarvetta. Totesin DEN Finland Oy:lle, että molempien osapuolten etu on luopua kuluttajariitalautakunnan ehdottamasta hintavasta ja tarpeettomasta tavarantarkastajan käytöstä. Ehdotin näiden kahden tavarantarkastajan käyttöä edellyttävien kohdan sopimista hyvin maltillisella rahallisella korvauksella. DEN Finland Oy:n laatupäälliköllä oli sama näkemys asiasta. Laatupäällikkö ehdotti kuitenkin kuluttajariitalautakunnan koko ratkaisun hyvittämistä könttäsummana siten, ettei DEN Finland Oy:n tarvitse suorittaa mitään korjauksia. Molemmat osapuolet hyväksyivät ratkaisun. Sopimus oli näin syntynyt ilman ehtoja. Laatupäällikkö lupasi lähettää vielä sopimuspaperin allekirjoitettavaksi. Ajattelin, ettei ehdotetulla könttäsummalla kaikkia virheitä pystytä asianmukaisesti korjaamaan, mutta ehdotus oli kuitenkin vaivaton vaihtoehto ja kohtuudella hyväk

Ovikellopainike, jatkuvaa valittamista vai oikeutettu vaatimus

Kuva
Onko asiakkaan talo lmaista mainostilaa DEN Finland Oy käyttää asiakkaan omaisuutta myös rakennusaikana mainostilana. Mainosbanderollit levitetään ja kyltit naulataan omavaltaisesti asiakkaalta lupaa kysymättä. Asiakkaat tulevat harvoin ajatelleeksi, että DEN Finland Oy:n tulisi pyytää asiakkaalta lupa kaikkeen asiakkaan tontilla ja tiloissa tapahtuvaan mainontaan ja esittelyyn. Asiakkaalla on oikeus saada myös mainonnasta asianmukainen korvaus. Olinko löytänyt hiuksen keitosta DEN Finland Oy päätti omavaltaisesti lupaa kysymättä käyttää pääoven ovikellopainiketta pysyvänä ilmaisena mainostilanaan. Pyyntöömme poistaa mainos suhtauduttiin kielteisesti. Mielestäni on ennen kuulumatonta, että yritys ryhtyy mainostamaan tuotteitaan asiakkaan talon seinässä, eikä suostu poistamaan mainosta. Ovikellon painikkeen vaihtamisen osalta kyse oli kuluttaja-asiakkaan oikeutetusta vaatimuksesta, jota DEN Finland Oy vastusti. Kuluttajariitalautakunta totesi ratkaisussaan seuraavaa: ”Tilaajille on asen

kuluttajariitalautakunnan ratkaisu

Kuva
En ole elämässäni joutunut kohtaamaan räikeämpää rakennusvirheiden ”valkopesua”, kuin mihin DEN Finland Oy:n laatupäällikkö pystyi kuluttajariitalautakunnalle antamissaan vastineissa. Laatupäällikkö selitti mm lattian epätasaisuuden virhettä ja lattiapinnoitteen kupruja kirjallisessa vastineessaan mm. sillä, että kupruilu on normaalia ja jonka aiheuttaa asiakkaan huonekalujen sijoittelun aiheuttama paine. Sisäseinin epätasaisuutta hän selitti sillä, että huoneeseen pääsee sivulta tulevaa valoa ja kun asiakas katsoo tässä valossa seinää liian läheltä, virheet näkyvät selvemmin. Sama ”valkopesu” jatkui myös muiden virheiden kohdalla. Kaikki virheet olivat laatupäällikön mukaan DEN Finland Oy:n laatumääritysten sallimia. Laatupäällikön selitysten perusteella DEN Finland Oy:n laatumääritysten johtoajatus näytti olevan seuraava: Asiakkaan on arvioitava rakenteita ja viimeisteltyjä sisäpintoja riittävän kaukaa ja niin huonossa valossa, ettei virheitä pysty erottamaan tai mieluummin side silm

Käsittely kuluttajariitalautakunnassa

Kuva
Näppituntumalta riita-asia kannattaa viedä suoraan tuomioistuimeen, jos kyseessä on laaja, taloudellisesti merkittävä ja riittävää näyttöä omaava asiakokonaisuus. Tuomioistuimen etuna on merkittävä ajan säästö. Riita-asia kannattaa käsitellä kuluttajariitalautakunnassa, jos oma näyttö on epävarmaa ja puutteellista tai vastapuolella on olemassa ilmeisen vahvaa vastanäyttöä. Kuluttajariitalautakunnan käsittelyn etuna on mahdollisuus arvioida kuluttajariitalautakunnalle annetuista vastineista vastapuolen todistelun ja näytön painoarvo mahdollista tuomioistuinkäsittelyä varten. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksen etuna on myös maksuttomuus, mutta myöhemmin haasteena on ratkaisusuosituksesta poikkeavien vaatimusten ajaminen tuomioistuimessa.  Kuluttaja-asiakkaan on huomattava, että yritykset ovat ryhtyneet kiertämään kuluttajansuojalain velvoitteita myymällä uusia omakotitaloja myös yksityishenkilöiden nimissä. Ilmiö on tuttu autoliikkeistä, jotka välittävät käytettyjä autoja yksi