Riita jatkuu... jatkuu...


Kuluttajariitalautakunnan ratkaisun pohjalta osapuolten välille syntyi yhteisymmärrys. Näkemykseni mukaan tavarantarkastajan palveluksille ei ollut tarvetta. Totesin DEN Finland Oy:lle, että molempien osapuolten etu on luopua kuluttajariitalautakunnan ehdottamasta hintavasta ja tarpeettomasta tavarantarkastajan käytöstä. Ehdotin näiden kahden tavarantarkastajan käyttöä edellyttävien kohdan sopimista hyvin maltillisella rahallisella korvauksella.

DEN Finland Oy:llä oli sama näkemys asiasta. He ehdottivat kuitenkin kuluttajariitalautakunnan koko ratkaisun hyvittämistä könttäsummana siten, ettei mitään korjauksia tarvitse suorittaa. Molemmat osapuolet hyväksyivät ratkaisun. Sopimus oli näin syntynyt ilman ehtoja. Laatupäällikkö lupasi lähettää vielä sopimuspaperin allekirjoitettavaksi.

Ehdotetulla könttäsummalla ei kaikkia virheitä pystytä asianmukaisesti korjaamaan, mutta ehdotus oli kuitenkin vaivaton vaihtoehto ja kohtuudella hyväksyttävissä. Vaikka ongelmat ovat ystäviämme, oli myös otettava huomioon korjausten epäonnistumisen mahdollisuus ja niistä aukeava rajaton ongelma-avaruus.

Toivomuksena oli, että tällä ratkaisulla päättyisi 3,5-vuotinen ”Via Dolorosa” DEN Finland Oy:n kanssa. Toisin kuitenkin kävi.

DEN Finland Oy lähetti seuraavalla viikolla sopimusluonnoksen luettavaksi. Sopimustekstiä lukiessani hämmästys oli melkoinen. DEN Finland Oy oli liittänyt sopimusluonnokseen vaatimuksia, joista ei oltu sovittu ja jotka eivät millään tavalla liittyneet kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksen toimeenpanoon.

Yhteisymmärrys osoittautui hyvin lyhytkestoiseksi. DEN Finland Oy:llä olikin "ketunhäntä" kainalossa.

DEN Finland Oy:n primäärinä tavoitteena oli tämän blogin poistaminen ja irtisanoutuminen kaikista rakentajalle kuuluvista vastuista. Vähemmän tärkeää oli sopia kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksesta.

Mielestäni oli täysin kohtuutonta vaatia sopimuksen toimeenpanon ehdoiksi luopuminen kuluttajalainsäädännön oikeusturvasta, talopaketin kauppasopimuksen takuulausekkeista ja perustuslain turvaamasta sananvapaudesta.

Ymmärretäänkö DEN Finland Oy:ssä, että pakottavan lainsäädännön vastaiset sopimusehdot ovat mitättömiä ja sopimus on kokonaisuudessaan pätemätön, jos sopimuksen osapuoli on saanut sopimuksen aikaan erehdyttämällä esimerkiksi salaamalla jonkin olennaisen seikan.

DEN Finland Oy vaati jatkossa täyttä vastuuvapautta

”Ostajat vastaavat kaikkien havaittujen ja reklamoimiensa seikkojen korjaamisesta itse, eikä ostajilla ole edellä mainitun suorituksen jälkeen mitään vaatimuksia talotoimituksessa havaittuihin virheisiin liittyen.”

DEN Finland Oy vaati tämän blogin poistamista

”Sopimusosapuolet sitoutuvat pitämään tämän sopimuksen sisällön luottamuksellisena sekä sitoutuvat olemaan esittämättä negatiivisia väitteitä toisistaan tai talotoimitukseen liittyen julkisuudessa, mukaan lukien sosiaalinen media.”

Tässä vaiheessa DEN Finland Oy ryhtyi passiiviseksi, ei vastannut viesteihin, eikä kantanut virhevastuutaan. Päin vastoin pyrki eroon kaikesta vastuusta.

Ilmeisesti DEN Finland Oy tiedostaa toimintatapansa niin vastuuttomaksi, että haluaa salassapitoa. Siitä ei saa kertoa muille tai kirjoittaa blogia. DEN Finland Oy näyttää suhtautuvan asiakkaisiin täydellisinä tomppeleina. Muutoin on vaikea käsittää, miten tällaisia sopimuslausekkeita voidaan asiakkaille esittää. Näinkö DEN Finland Oy osoittaa asiakkailleen olevansa luottamuksen arvoinen. Vastaus kuuluu tässä tapauksessa KYLLÄ.

Mielestäni DEN Finland Oy:n tapa toimia (yrityskulttuuri) on osoittautunut kautta linjan erittäin vastenmieliseksi ja kuluttaja-asiakkaan oikeuksia väheksyväksi. Ei voi välttyä kysymästä, miten hyvin DEN Finland Oy:n henkilöstö on sisäistänyt yrityksen strategian, jossa todetaan mm. seuraavaa:

”Haluamme, että kanssamme on helpompaa, hauskempaa ja nopeampaa asioida kuin kenenkään muun aiemmin. Haluamme olla asiakkaiden ykkösvalinta ja osoittaa olevamme heidän luottamuksensa arvoinen.” Lähde: den.fi/strategia/

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pesuhuoneen alas laskettu katto toteutettiin virheellisesti

Märkätilat toteutettiin vastoin hyvää rakentamistapaa

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Topi-Keittiö pohjanoteeraus

Höyrysulkumuovin reikien korjaus tapahtui vastoin rakennusmääräyksiä

Esimerkki DEN Finlandin karkeasta rakennusvirheestä

Rakentamisprosessista kohti oikeusprosessia

Vuositarkastus aktivoitu

Tästä talomyyjä ei kerro mitään

Laatukäsite Neuvostoliitosta