Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on heinäkuu, 2022.

Keskituloinen voi unohtaa haaveet unelmien talosta

Kuva
Normaalioloissa asuntojen kysyntään vaikuttavat mm. kotitalouksien tulotaso, muuttoliike, väestönkasvu ja väestön ikäjakauma. Koronapandemia kiihdytti asuntokauppaa poikkeuksellisella tavalla ja vaikutti myönteisesti pientalorakentamiseen. Esimerkiksi muuttoliike pääkaupunkiseudulta kehyskuntiin lisääntyi ihmisten hakiessa väljempiä asuintiloja mm. etätyöntekoa varten. Vuonna 2020 kysynnän kasvu näkyi selvästi erityisesti rivi- ja omakotitalojen kohdalla. Useilla talotehtailla pientalotoimitukset osoittivat huomattavaa kasvua. Samaan aikaan koronapandemiaan liittyneet hallintatoimet pysäyttivät tehtaita useissa maanosissa, josta seurasi komponenttipula useilla eri teollisuudenaloilla. Tilanne johti laajoihin lomautuksiin ja irtisanomisiin. Työttömyysjaksot vaikuttivat myöhemmin kotitalouksien kykyyn suoriutua asuntolainoista ja muista juoksevista kotitalousmenoista. Koronapandemiaan liittyneiden rajoitusten poistuttua nähtävissä oli uusia aiempaa vakavampia pientaloteollisuuteen vaikut

Sovinto saavutettu

Kuva
  Osapuolten välille syntyi uusi sovintoratkaisu ja asian käsittely on päättynyt. Projektin aloituksesta on kulunut jotakuinkin nelisen vuotta. Vihdoin saavutettiin sovinto, joka oli molempien osapuolten hyväksyttävissä ja päättää tämän taloprojektin. Tähän voi suhtautua ainakin kahdella eri tavalla. Joko niin, että "DEN Finland Oy varasti elämästäni neljä vuotta" tai niin, että "ongelmat ovat ystäviäni". Onneksi tätä asiaa ei tarvitse nyt heti päättää. Tärkeä ja merkityksellinen asia tässä kuitenkin on, ettei tätä yritystä tarvitse enää muistuttaa rakentamismääräysten noudattamisesta ja kuluttajan oikeuksista. Jää nyt aikaa muuhunkin elämään.

DEN Finland Oy jakautui

Kuva
Liiketoiminnan rönsy syntyi 2017 Pohjolan Design-Talo (omistaja Detapo Oy) hankki Talliosake-tuotemerkillä liiketoimintaa harjoittaneen Laponte Oy:n itselleen osakevaihdolla. Tämän jälkeen Laponte Oy sulautettiin 30.11.2017 liiketoimintasiirrolla Pohjolan Design-Taloon. Pohjolan Design-Talon toimitusjohtaja Jaakko Taivalkoski totesi yhtiön julkistamassa tiedotteessa 1.6.2017 seuraavaa: ”Talliosake on nopeasti kehittyvä yritys, jolla on suuret kasvumahdollisuudet. Se tuo merkittävän ulottuvuuden Pohjolan Design-Talon tuoteperheeseen ja yhtiön asiakkaille aikana, jolloin kaupunkimaisen pientaloasumisen tarve kasvaa, tonttien koko ja asuntojen neliömäärä pienenevät ja säilytystilojen tarve on yhä suurempi.” DEN Group Oy jakautui kahdeksi erilliseksi yhtiöksi Viisi vuotta myöhemmin liiketoiminnan rönsystä piti päästä kiireellisenä eroon. DEN Group Oy kertoi 11.5.2022 jakavansa DEN Finland Oy:n Kodit- ja Tilat-liiketoiminnot kahdeksi juridisesti erillisiksi yhtiöiksi. Yhtiörakenteen muutos