Keskituloinen voi unohtaa haaveet unelmien talosta

Normaalioloissa asuntojen kysyntään vaikuttavat mm. kotitalouksien tulotaso, muuttoliike, väestönkasvu ja väestön ikäjakauma. Koronapandemia kiihdytti asuntokauppaa poikkeuksellisella tavalla ja vaikutti myönteisesti pientalorakentamiseen.

Esimerkiksi muuttoliike pääkaupunkiseudulta kehyskuntiin lisääntyi ihmisten hakiessa väljempiä asuintiloja mm. etätyöntekoa varten. Vuonna 2020 kysynnän kasvu näkyi selvästi erityisesti rivi- ja omakotitalojen kohdalla. Useilla talotehtailla pientalotoimitukset osoittivat huomattavaa kasvua.

Samaan aikaan koronapandemiaan liittyneet hallintatoimet pysäyttivät tehtaita useissa maanosissa, josta seurasi komponenttipula useilla eri teollisuudenaloilla. Tilanne johti laajoihin lomautuksiin ja irtisanomisiin.

Työttömyysjaksot vaikuttivat myöhemmin kotitalouksien kykyyn suoriutua asuntolainoista ja muista juoksevista kotitalousmenoista. Koronapandemiaan liittyneiden rajoitusten poistuttua nähtävissä oli uusia aiempaa vakavampia pientaloteollisuuteen vaikuttavia kehityskulkuja.

Venäjän lännelle asettamien vastapakotteiden seurauksena mm. pientaloteollisuudessa käytetyn puun tuonti Venäjältä päättyi. Samanaikainen koronapandemian aiheuttama pientalojen kysynnän kasvu ja sahatavaran niukkuus johti sahojen ja talotehtaiden tuotantokustannusten nopeaan kasvuun. Kustannusten hallinta oli haasteellista ja johti kannattavuusongelmiin.

Vuoden 2022 heinäkuussa euroalueen inflaatio oli Eurostatin mukaan 8,9 prosenttia. Pankkien ekonomistit eivät pitäneet mahdottomana, että vuonna 2023 nähtäisiin jo 20 prosentin lukemia. Näin korkealla inflaatiolla olisi euroalueella jo huomattavia negatiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Koronapandemian jälkeiset yleistä epävarmuutta aiheuttavat tekijät
  • euroalueen kiihtyvä inflaatio
  • EKP:n koronnosto-odotukset
  • 12 kuukauden euriborkoron nousuvauhti
  • Kiinan synkkenevän talouden jarruvaikutus maailmantalouteen
  • palkansaajien reaaliansioiden voimakas laskusuunta
  • Ukrainan sota ja siihen liittyvät pakotteet
  • valtion velan nopea kasvusuunta
  • julkisen talouden alijäämän kasvusuunta.
Yleinen epävarmuus kasvaa pientaloteollisuudessa myös jatkossa. Energiahintojen raju kasvu tulee kurjistamaan edelleen pientalotehtaiden kannattavuutta. Näkymät ovat sumeat. Kustannusten noustessa kysyntä vähenee ja pientalotehtaiden konkursseja on odotettavissa myös tulevaisuudessa.

Pientalotoimittajat ovat joutuneet nostamaan kuluneen vuoden aikana merkittävästi valmistalojen hintoja. Varsin yleinen noin sadan neliön omakotitalon hintataso on pääkaupunkiseudulla 600 000 – 700 000 euroa.

Kustannuksia painetaan näennäisesti alas rakentamalla vuokratonteille.

Vuokratontti lisää huomattavasti asumiskustannuksia ja voi olla ongelma taloa myytäessä. Toisaalta pienestä noin 300 neliön omasta hallinta-alueesta joutuu Kehä III:n sisäpuolella pulittamaan yleisesti noin 90 000 euroa.

Unelmatalo karkaa keskituloisen käsistä
Kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien keskiarvoansio oli vuonna 2020 yksityisellä sektorilla 3 832 euroa kuukaudessa. (Lähde: Tilastokeskus) Edellä mainitusta tulosta joutuu maksamaan veroa 31%. Käteen jää kuukaudessa pyöreät 2 640 euroa.

Esimerkiksi omakotitalo, joka maksaa 600 000 euroa ja kuluttaja-asiakkaalla on omaa rahaa 200 000 euroa, joutuu ottamaan lainaa 400 000 euroa. Asuntolaina 25-vuoden maksuajalla ja 2% korolla tekee pyöreät 1 970 euroa kuukaudessa. Käteen jää 670 euroa kuukaudessa. Molempien puolisoiden ansiotyö tarjoaa kuitenkin turvallisuutta ja pelivaraa. Varainsiirtoveroa 600 000 euron talokaupasta kertyy maksettavaksi 24 000 euroa.

Samaan aikaan yleiset asumiskustannukset kuten vakuutus-, lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannukset ovat olleet jatkuvassa nousussa. Vuotuinen kiinteistövero ei ole myöskään kiveen hakattu kustannuserä.

Tilastokeskuksen mukaan keskituloisen palkansaajan ostovoima laskee vuonna 2022 noin 3%. Tämä tarkoittaa noin 900 euron ostovoiman laskua. Vuonna 2023 kotitaloudet joutuvat tiukoille. Inflaatio kiihtyy, kuluttajahinnat nousevat ja reaalipalkat laskevat.

Tuleva vuosi 2023 tulee olemaan mielenkiintoinen. Uusinkaan talotekniikka ei tarjoa kohoaviin asumiskustannuksiin uskottavaa ratkaisua. Tässä tilanteessa en kuluttaja-asiakkaana ottaisi unelmatalosta aiheutuvaa taloudellista riskiä.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pesuhuoneen alas laskettu katto toteutettiin virheellisesti

Märkätilat toteutettiin vastoin hyvää rakentamistapaa

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Topi-Keittiö pohjanoteeraus

Höyrysulkumuovin reikien korjaus tapahtui vastoin rakennusmääräyksiä

Esimerkki DEN Finlandin karkeasta rakennusvirheestä

Rakentamisprosessista kohti oikeusprosessia

Vuositarkastus aktivoitu

Tästä talomyyjä ei kerro mitään

Laatukäsite Neuvostoliitosta