Kauppasopimukseen kirjatut ehdot eivät aina toteudu


Palvelulupaus, joka ei pitänyt
Ennen talokauppaa tiedossamme oli erään Ainoakodin kohdalla tapahtunut myöhästyminen. Tämän johdosta tiedustelimme aikataulun pitävyyttä talomyyjältä. Ainoakodin talomyyjä totesi kauppaa hierottaessa, ettei hänen tiedossaan ollut yhtään myöhästymistä. Tässä blogissa toisaalla kerrotusta syystä meidän talon kauppasopimukseen merkitty valmistumispäivä ylittyi lähes vuodella, vaikka vuoden 2022 kaltaisia materiaalin toimitusvaikeuksia ei ollut.

Edelleen vuonna 2022 Ainoakodin verkkosivuilla ”Budjetti ja aikataulu, joka pitää” todetaan mm. seuraavaa:

”Ainoakodin muuttovalmis toimitussisältö kattaa tavallisesti noin 80 prosenttia rakentamisen kokonaiskustannuksista. Saat tietää kiinteän, pitävän hinnan toimitussisällölle heti kaupantekohetkellä, samoin luovutuspäivän.”

Designtalon verkkosivuilla vuonna 2022 luvataan mm. seuraavaa:

”Heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, tiedät tarkalleen uuden kotinne lopullisen hinnan ja jopa muuttopäivän.”

Palvelulupausten täyttämisessä on edelleen vakavia haasteita
DEN Finland Oy julkaisi 24.10.2022 kotisivuillaan tiedotteen, jossa Kodit-liiketoiminnan rakennusjohtaja pahoitteli kuluttaja-asiakkaille koitunutta haittaa, joka on aiheutunut talotoimitusten valmistumisaikataulujen pettämisestä. Tiedotteen mukaan valmistumisaikataulujen viivästykset johtuivat seuraavista syistä.
 • talotoimitusten tilausmäärän kasvu 44 % (vuodesta 2021 vuoteen 2022)
 • materiaalien saatavuushaasteet, kuten mm. lämmönlähteet, ilmanvaihtokoneiden komponentit, avaimettomien kotien tunnistimet, saunan lauteet ja ikkunat.
 • työvoimapula ja rekrytoinnin haasteet
 • pula urakoitsijoista
 • perehdytyksen ja työnkulun haasteet.
Talotoimitusten väitetty 44 %:n vuotuinen kasvu tarkoittaisi vuonna 2022 noin 1150 talotoimituksen määrää. Edellisvuodesta kasvua olisi noin 350 talotoimitusta. Samaan aikaan DEN Finland Oy:llä on kuitenkin ollut tiedotteen mukaan pula urakoitsijoista ja rakennusmateriaaleista. Tällaisessa tilanteessa korostuvat viivästysten lisäksi myös vakavat laatuongelmat ja asiakastyytymättömyys.

Rakennuslehden artikkelissa 29.3.2022 DEN Group Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja kertoi tulevaisuuden näkymien olevan sumeita Euroopassa käytävän sodan johdosta ja aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa lomautuksiin ja irtisanomisiin.

Herää kysymys, mikä logiikka on siinä, että rakennusjohtajan kertoman 44 % kasvun olosuhteissa käynnistetään muutosneuvottelut ja ryhdytään vähentämään henkilöstöä.

DEN Finland Oy:n ulostulot ovat sekavia
DEN Finland Oy:n ulostulot vaikuttavat hallitsemattomilta ja ristiriitaisilta. DEN Finland Oy:n rakennusjohtaja kertoo 44 % kasvusta talomyynnissä. DEN Group Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja kertoo samaan aikaan sumeista näkymistä, jotka voivat johtaa lomautuksiin ja irtisanomisiin, Venäjän järkyttävä hyökkäys Ukrainaan ja sen johdosta asetetut talouspakotteet nähtiin syynä raaka-aineiden ja materiaalien saatavuusongelmiin, vaikka näin ei ole. Tavaraa on ollut kaiken aikaa saatavissa ja myös yleisesti myynnissä. Kysymys lienee siitä, että riskienhallinta on pettänyt, eikä ole varauduttu vaihtoehtoisten hankintakanavien käyttöön.

DEN Finland Oy näyttää ottaneen myös hallitsemattomia toimitus- ja maineriskejä aktivoimalla markkinointitoimenpiteitä, jotka näyttävät organisaation ulkopuolelta katsottuna olevan lähinnä sellaisia, joita käytetään tyhjien tilauskirjojen täyttämiseen mm.
 • tarjottu taloesittelyihin osallistuville 300 euron (Finnish Design Shop) arvontapalkintoja
 • vauhditettu Tontti-Talo kohteiden myyntiä tarjoamalla kaupan päälle 5000 € arvoista sisustusrahaa tai ekologisempaa lämmitysratkaisua
 • lisätty talomyyjien määrää
 • järjestetty tavanomaista enemmän tarjouslaskentapäiviä
 • järjestetty tavanomaista enemmän avoimien ovien markkinointitapahtumia
 • esitelty poikkeuksellisesti valmistuvien kotien lisäksi jo asuinkäytössä olevia koteja.
Rakennuslehden artikkelissa 29.3.2022 DEN Group Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja totesi mm. seuraavaa: ”Pyrimme varautumaan vastuullisesti muuttuvaan tilanteeseen eli pitämään hyvää huolta asiakkaistamme, työntekijöistämme ja turvaamaan kannattavuuttamme.”

Pyrkimys kuulostaa samanaikaisesti jalolta ja tekopyhältä. Herää kysymys, kuinka he nämä tyhjät sanat muuttavat tosiasiallisiksi teoiksi, kun seuraukset ovat jo konkretisoituneet mm. henkilöstön irtisanomistarve, resurssipula, asiakkaiden valitustulva Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, kuluttajariitalautakunnan valitusmäärät, asiakkaiden perusteeton lisälaskutus, talotoimitusten vakavat laatuongelmat, talotoimitusten myöhästymiset jne.

Samaan aikaan reaalimaailmassa tapahtuu. DEN Finland Oy:n kilpailija PRT Forestin tytäryhtiö hirsitalotehdas Kontiotuote Oy ilmoitti käynnistäneensä yt-neuvottelut mahdollisten lomautusten vuoksi. Viennissä oli tapahtunut peruutuksia, kun rakentaminen ulkomaisissa kohteissa pysähtyi. Vientinäkymien nopea heikentyminen tulee vaikuttamaan väistämättä myös samoilla vientimarkkinoilla kilpailevan Finnlamellin tulokseen.

Kotimaan tilanne ei myöskään ennusta hyvää. Epävarmuus lisääntyy ja rakentaminen supistuu. PRT Forestin toinen tytäryhtiö Jukkatalo Oy ilmoitti käynnistävänsä työvoiman vähentämistä koskevat muutosneuvottelut. Tarkoituksena oli varautua noin 30-50 henkilötyövuoden sopeuttamistarpeeseen vuoden 2023 aikana.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pesuhuoneen alas laskettu katto toteutettiin virheellisesti

Märkätilat toteutettiin vastoin hyvää rakentamistapaa

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Topi-Keittiö pohjanoteeraus

Höyrysulkumuovin reikien korjaus tapahtui vastoin rakennusmääräyksiä

Esimerkki DEN Finlandin karkeasta rakennusvirheestä

Rakentamisprosessista kohti oikeusprosessia

Vuositarkastus aktivoitu

Tästä talomyyjä ei kerro mitään

Laatukäsite Neuvostoliitosta