Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on marraskuu, 2022.

Asiakaslähtöisyys kadoksissa

Kuva
Aku Ankka totesi eräässä 1960-luvun numerossa seuraavaa: "Maksava asiakas on aina oikeassa". Tämä asiakaslähtöinen toteamus on kuitenkin yrityksille vieras ajatus. Nykyisin ainoa ajatus on ottaa asiakkaalta rahat ja pitää ne itsellä. Muuttovalmiin omakotitalon kaupassa asiakaslähtöisyys alkaa kuluttaja-asiakkaan ottaessa ensimmäisen kerran yhteyttä talopaketin myyjään ja päättyy talopaketin kauppasopimuksen allekirjoitukseen. Osapuolten käyntilämpötilojen noustessa korkeiksi heti kauppasopimuksen allekirjoituksen jälkeen ei lupaa hyvää jatkossa. Asiakaslähtöisyys päättyy, koska rakentamisprosessi ei ole läpinäkyvä, eikä kestä ”päivänvaloa”. Tämän jälkeen loppu on lähinnä riitelyä siitä mitä piti saada aikaan. DEN Finland Oy:n asiakaslähtöisyys on kaukana Aku Ankan viisaudesta. Näyttää siltä, että siellä keskitytään vain omaan liiketoimintaan, eikä kuluttaja-asiakkaalle annetuista lupauksista pidetä kiinni. Ei riitä, että taputetaan päälaelle ja todetaan, että voi voi... ja

Kuoleman kierre

Kuva
Tästä kuoleman kierre alkaa Kallein tapa rakentaa taloja on rakentaa huonoa laatua ja ryhtyä riitelemään tehdyistä virheistä kuluttaja-asiakkaiden kanssa. Rakennusvirheet kasvattavat yrityksen korjausvastuita eli pitkän aikavälin taloudellista taakkaa. Kuluttaja-asiakkaiden luottamus talovalmistajaa kohtaan horjuu. Kysyntä hiipuu. Tulovirran ehtyessä kassakriisi alkaa näyttämään yhä todennäköisemmältä. Kuluttaja-asiakkaiden tyytymättömyys ja talovalmistajan liiallinen "keppostelu" johtaa vääjäämättä kysynnän hiipumiseen ja vie yrityksen kuoleman kierteeseen. Haastavan taloudellisen tilanteen johdosta yritys voi ajautua tilanteeseen, jossa korjausvastuita joudutaan priorisoimaan. Korjausvastuiden priorisointi johtaa yrityksen ja kuluttaja-asiakkaiden välisiin riitatilanteisiin, joista osa etenee tuomioistuinkäsittelyyn. Kaikenlaiset riitatilanteet kuluttaja-asiakkaiden välillä heikentävät edelleen yrityksen taloudellista tilannetta ja mainetta luotettavana toimijana. Yri

DEN Finland Oy jakautui

Kuva
Liiketoiminnan rönsy syntyi 2017 Pohjolan Design-Talo (omistaja Detapo Oy) hankki Talliosake-tuotemerkillä liiketoimintaa harjoittaneen Laponte Oy:n itselleen osakevaihdolla. Tämän jälkeen Laponte Oy sulautettiin 30.11.2017 liiketoimintasiirrolla Pohjolan Design-Taloon. Pohjolan Design-Talon toimitusjohtaja Jaakko Taivalkoski totesi yhtiön julkistamassa tiedotteessa 1.6.2017 seuraavaa: ”Talliosake on nopeasti kehittyvä yritys, jolla on suuret kasvumahdollisuudet. Se tuo merkittävän ulottuvuuden Pohjolan Design-Talon tuoteperheeseen ja yhtiön asiakkaille aikana, jolloin kaupunkimaisen pientaloasumisen tarve kasvaa, tonttien koko ja asuntojen neliömäärä pienenevät ja säilytystilojen tarve on yhä suurempi.” Valitettavan usein vastaavan tyyppiset yritysjohtajien epärealistiset visiot ovat osoittautuneet yritysostojen yhteydessä katteettomaksi toiveajatteluksi. Visio ilman realismia on riskinottoa, joka voi johtaa konkurssiin. Den Finland Oy jakautui kahdeksi erilliseksi yhtiöksi Viisi vuot

DEN Group Oy uskomaton yrityshimmeli

Kuva
Uskomaton yrityshimmeli DEN Group Oy (entinen Detapo Oy ja Den Family Oy) on holding-yhtiö, joka on merkitty kaupparekisteriin 27.1.2018. Holdig-yhtiöillä ei ole operatiivista liiketoimintaa. Holding-yhtiöitä perustetaan ja käytetään lähinnä verosuunnitteluun. Holdig-yhtiössä varallisuus kasvaa korkoa korolle nopeammin, kuin tavanomaisen henkilöverotuksen piirissä olevassa yhtiössä, koska pääomatuloveroa ei ole, mikäli voitto jätetään yritykseen. Holding-yhtiöön siirretystä voittopääomasta on maksettava vain 20% yritysvero. Operatiivista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat Den Finland Oy ja Den Sweden AB. Yhtiöt omistavat tai hallinnoivat perustajaurakointiin liittyen kiinteistöyhtiöitä, osakeyhtiöitä ja asumisoikeusyhdistyksiä Talliosake- ja Talli-tilojen toteuttamiseen. DEN Finland Oy:llä on peräti 11 rekisteröityä aputoiminimeä. DEN Finland Oy luopui Tilat-liiketoiminnastaan jättämällä jakautumisilmoituksen kaupparekisteriin 2.6.2022. Ilmoitus rekisteröitiin kaupparekisteriin 3.