Tekstit

Keskon matka Omatalosta Ainoakotiin

Kuva
Suomessa rautakauppojen ammatillinen järjestäytyminen alkoi vuonna 1907. jolloin perustettiin Rautakauppiaiden edunvalvontaa hoitamaan Suomen Rauta- ja Koneliikkeiden yhdistys. Vuonna 1918 perustettiin ostoskeskus ja agentuuriliike Rautakonttori Oy:n ja vuonna 1929 vielä toinen keskusliike Rautakauppojen Osakeyhtiö. Näiden organisaatioiden avulla yksityiset rautakauppiaat vahvistivat menestyksellisesti kilpailukykyään tukkumyyntiä harjoittavia keskusliikkeitä ja maakauppiasyhtymiä vastaan. K-rautakauppaverkosto Kesko on muodostunut neljän alueellisen tukkukaupan yhdistyessä lokakuussa 1940. Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana rautakauppojen tilanne normalisoitui vasta tavarasäännöstelyn ja tuontirajoitusten helpottuessa1950-luvun puolivälissä. Tuolloin Keskolle tarjoutui mahdollisuus ryhtyä rakentamaan omaa K-rautakauppaverkostoa. Keskeinen osa K-rautakauppaverkostoa oli vuonna 1969 aloittanut Rautia. Rautian historia on monivaiheinen. Vuonna 1918 perustettu Rautakonttori Oy myi Rau

DEN Group Oy uskomaton yrityshimmeli

Kuva
Uskomaton yrityshimmeli DEN Group Oy (entinen  Detapo Oy)  on holding-yhtiö, joka on merkitty kaupparekisteriin 27.1.2017. Holdig-yhtiöillä ei ole operatiivista liiketoimintaa. Holding-yhtiöitä perustetaan ja käytetään lähinnä verosuunnitteluun. Holdig-yhtiössä varallisuus kasvaa korkoa korolle nopeammin, kuin tavanomaisen henkilöverotuksen piirissä olevassa yhtiössä, koska pääomatuloveroa ei ole, mikäli voitto jätetään yritykseen. Holding-yhtiöön siirretystä voittopääomasta on maksettava vain 20% yritysvero. Operatiivista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat Den Finland Oy ja Den Sweden AB. Yhtiöt omistavat tai hallinnoivat perustajaurakointiin liittyen kiinteistöyhtiöitä, osakeyhtiöitä ja asumisoikeusyhdistyksiä Talliosake- ja Talli-tilojen toteuttamiseen. DEN Finland Oy:llä on peräti 11 rekisteröityä aputoiminimeä. DEN Finland Oy:n alkutaival Vuonna 1979 Esa Kurkela perusti yhdessä toisen liikekumppanin kanssa Mitta-Talo Oy:n. Yhtiö kaatui luottotappioihin vuonna 1989. Konkurssin

Käsittely kuluttajariitalautakunnassa

Kuva
Näppituntumalta riita-asia kannattaa viedä suoraan tuomioistuimeen, jos kyseessä on laaja, taloudellisesti merkittävä ja riittävää näyttöä omaava asiakokonaisuus. Tuomioistuimen etuna on merkittävä ajan säästö. Riita-asia kannattaa käsitellä kuluttajariitalautakunnassa, jos oma näyttö on epävarmaa ja puutteellista tai vastapuolella on olemassa ilmeisen vahvaa vastanäyttöä. Kuluttajariitalautakunnan käsittelyn etuna on mahdollisuus arvioida kuluttajariitalautakunnalle annetuista vastineista vastapuolen todistelun ja näytön painoarvo mahdollista tuomioistuinkäsittelyä varten. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksen etuna on myös maksuttomuus, mutta myöhemmin haasteena on ratkaisusuosituksesta poikkeavien vaatimusten ajaminen tuomioistuimessa.  Kuluttaja-asiakkaan on huomattava, että yritykset ovat ryhtyneet kiertämään kuluttajansuojalain velvoitteita myymällä uusia omakotitaloja myös yksityishenkilöiden nimissä. Ilmiö on tuttu autoliikkeistä, jotka välittävät käytettyjä autoja yksi

Rakentamisprosessista kohti oikeusprosessia

Kuva
DEN Finland Oy:n rakentamisprosessista vastaava operatiivinen johto tulkitsee laatutasoa siten, että hyväksyttävä laatutaso on se, mitä milloinkin sattuu tulemaan. Tässä tapauksessa on syntynyt riita, koska asiakkaalla on eriävä näkemys siitä, mitä piti saada aikaan. "Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välinen sopimus. Lain mukaan tavaran pitää vastata lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun." Lähde: kkv.fi Juridinen ydinkysymys on se, voiko DEN Finland Oy sanella jälkikäteen ja yksipuolisesti noudatettavan laatutason ilman, että siitä on kauppasopimuksessa yhdessä sovittu? Kuluttajariitalautakunnassa ratkottavien riitojen määrät ovat vahva todiste DEN Finland Oy:n rakentamisprosessin huonosta laadusta ja vastuuttomuudesta. Kuluttajariitalautakunta on ratkaissut kolmen viime vuoden aikana kaksitoista (12) DEN Finland Oy:n ja kuluttaja-asiakkaan välistä riitajuttua. Lähde: Kuluttajariitalautakunta

Vuositarkastus aktivoitu

Kuva
Kuvituskuva Muuttovalmis talo oli saavuttanut vuoden iän ja oli aika saattaa vuositakuukorjaukset vireille. DEN Finland Oy:n suunnalta ei otettu yhteyttä, joten prosessi oli käynnistettävä itse. Tässä postauksessa kuvaan DEN Finland Oy:n suhtautumisen takuukorjauksiin. DEN Finland Oy:lle lähetetyssä korjausvaatimuksessa kuvasimme kaupan kohteessa olevat virheet ja vaaditut korjaustoimenpiteet. Vuositakuukorjauksiin liittyviä reklamaatioita kertyi kaikkiaan yli 30 kappaletta. Numeroidut reklamaatiot kuvauksineen ja valokuvineen toimitettiin PDF-tiedostona DEN Finland Oy:lle. Totesimme, että kaupan kohteen virheet oli reklamoitu kirjallisesti välittömästi tai viimeistään 4-6 kk sisällä virheen havaitsemisesta tai kun ne olisi pitänyt havaita. Osa virheistä oli reklamoitu jo rakentamisaikana ja suurin osa sisään muuton jälkeen vuoden 2019 puolella. Toteamme, että DEN Finland Oy on näin ollen pidetty kaiken aikaa tietoisena virheistä". Perustelimme vuosikorjausvaatimuksiamme mm. seura

Vastuullisuushöpinät johtavat kuluttaja-asiakasta harhaan

Kuva
DEN Finland Oy:n kuluttaja-asiakkaille suunnatut vastuullisuushöpinät ovat omiaan johtamaan kuluttaja-asiakkaita harhaan luomalla kuvaa vastuullisesta toimijasta. Mitä termi vastuullisuus tarkoittaa? Elinkeinoelämän keskusliiton määritelmän mukaan "vastuullisuus elinkeinoelämässä tarkoittaa tulevaisuudelle hyvää bisnestä. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat sidosryhmien edut ja odotukset tähdäten samalla kannattavaan liiketoimintaan.” Lähde: ek.fi DEN Finland Oy näyttää toteuttavan hyvin tunnollisesti edellä mainittua elinkeinoelämän vastuullisuuskäsitettä, mutta näyttää unohtaneen kokonaan kuluttaja-asiakkaan suuntaan tapahtuvan vastuunkannon. Kuluttaja-asiakkaille vastuullisuus tarkoittaa, että heidän elämänsä suurin investointi on rakennettu moitteettomasti hyvää rakennustapaa noudattaen. Vastuut DEN Finland Oy:n asiakkaat eivät voi vaikuttaa kuka heidän talonsa tulee rakentamaan. Urakoitsijan valitsee DEN Finland Oy:n työpäällikkö

Asiakaslähtöisyys kadoksissa

Kuva
On erittäin mielenkiintoista tutustua DEN Finland Oy:n liiketoiminnastaan julkistamiin materiaaleihin ja analysoida sitä oman asiakaskokemuksen pohjalta. Mielestäni kuluttaja-asiakkaan on ostopäätöstä tehdessään syytä muistaa, että DEN Finland Oy suhtautuu rakentamiseen erittäin leväperäisesti ja huolimattomasti vähät välittää rakentamisen laadusta käyttää ammattitaidotonta työvoimaa ei noudata hyvää rakentamistapaa ei suostu korjaamaan edes vähäisiä virheitä ilmaan riitaa ei onnistu korjausyrityksissä. DEN Finland Oy mainitsee kotisivuillaan liiketoimintastrategiansa keskiössä olevan mm. asiakas ja asiakkaan tarpeet. Mikään tosiseikka ei tue tätä väitettä. DEN Finland Oy mainitsee strategiassaan mm. seuraavaa: ”DENin strategian keskiössä on asiakas. Asetamme asiakkaan ja käyttäjien tarpeet aina keskelle. Olemme helposti lähestyttäviä, palvelevia ammattilaisia. Tavoitteenamme on tehdä kodin tai tilan ostajalle yksilöllisen tilaunelman toteuttamisen mahdollisimman vaivattomaksi ja ris