Tekstit

Asiakaslähtöisyys kadoksissa

Kuva
Aku Ankka totesi eräässä 1960-luvun numerossa seuraavaa: "Maksava asiakas on aina oikeassa". Tämä asiakaslähtöinen toteamus on kuitenkin yrityksille vieras ajatus. Nykyisin ainoa ajatus on ottaa asiakkaalta rahat ja pitää ne itsellä. Muuttovalmiin omakotitalon kaupassa asiakaslähtöisyys alkaa kuluttaja-asiakkaan ottaessa ensimmäisen kerran yhteyttä talopaketin myyjään ja päättyy talopaketin kauppasopimuksen allekirjoitukseen. Osapuolten käyntilämpötilojen noustessa korkeiksi heti kauppasopimuksen allekirjoituksen jälkeen ei lupaa hyvää jatkossa. Asiakaslähtöisyys päättyy, koska rakentamisprosessi ei ole läpinäkyvä, eikä kestä ”päivänvaloa”. Tämän jälkeen loppu on lähinnä riitelyä siitä mitä piti saada aikaan. DEN Finland Oy:n asiakaslähtöisyys on kaukana Aku Ankan viisaudesta. Näyttää siltä, että siellä keskitytään vain omaan liiketoimintaan, eikä kuluttaja-asiakkaalle annetuista lupauksista pidetä kiinni. Ei riitä, että taputetaan päälaelle ja todetaan, että voi voi... ja

Kuoleman kierre

Kuva
Tästä kuoleman kierre alkaa Kallein tapa rakentaa taloja on rakentaa huonoa laatua ja ryhtyä riitelemään tehdyistä virheistä kuluttaja-asiakkaiden kanssa. Rakennusvirheet kasvattavat yrityksen korjausvastuita eli pitkän aikavälin taloudellista taakkaa. Kuluttaja-asiakkaiden luottamus talovalmistajaa kohtaan horjuu. Kysyntä hiipuu. Tulovirran ehtyessä kassakriisi alkaa näyttämään yhä todennäköisemmältä. Kuluttaja-asiakkaiden tyytymättömyys ja talovalmistajan liiallinen "keppostelu" johtaa vääjäämättä kysynnän hiipumiseen ja vie yrityksen kuoleman kierteeseen. Haastavan taloudellisen tilanteen johdosta yritys voi ajautua tilanteeseen, jossa korjausvastuita joudutaan priorisoimaan. Korjausvastuiden priorisointi johtaa yrityksen ja kuluttaja-asiakkaiden välisiin riitatilanteisiin, joista osa etenee tuomioistuinkäsittelyyn. Kaikenlaiset riitatilanteet kuluttaja-asiakkaiden välillä heikentävät edelleen yrityksen taloudellista tilannetta ja mainetta luotettavana toimijana. Yri

DEN Finland Oy jakautui

Kuva
Liiketoiminnan rönsy syntyi 2017 Pohjolan Design-Talo (omistaja Detapo Oy) hankki Talliosake-tuotemerkillä liiketoimintaa harjoittaneen Laponte Oy:n itselleen osakevaihdolla. Tämän jälkeen Laponte Oy sulautettiin 30.11.2017 liiketoimintasiirrolla Pohjolan Design-Taloon. Pohjolan Design-Talon toimitusjohtaja Jaakko Taivalkoski totesi yhtiön julkistamassa tiedotteessa 1.6.2017 seuraavaa: ”Talliosake on nopeasti kehittyvä yritys, jolla on suuret kasvumahdollisuudet. Se tuo merkittävän ulottuvuuden Pohjolan Design-Talon tuoteperheeseen ja yhtiön asiakkaille aikana, jolloin kaupunkimaisen pientaloasumisen tarve kasvaa, tonttien koko ja asuntojen neliömäärä pienenevät ja säilytystilojen tarve on yhä suurempi.” Valitettavan usein vastaavan tyyppiset yritysjohtajien epärealistiset visiot ovat osoittautuneet yritysostojen yhteydessä katteettomaksi toiveajatteluksi. Visio ilman realismia on riskinottoa, joka voi johtaa konkurssiin. Den Finland Oy jakautui kahdeksi erilliseksi yhtiöksi Viisi vuot

DEN Group Oy uskomaton yrityshimmeli

Kuva
Uskomaton yrityshimmeli DEN Group Oy (entinen Detapo Oy ja Den Family Oy) on holding-yhtiö, joka on merkitty kaupparekisteriin 27.1.2018. Holdig-yhtiöillä ei ole operatiivista liiketoimintaa. Holding-yhtiöitä perustetaan ja käytetään lähinnä verosuunnitteluun. Holdig-yhtiössä varallisuus kasvaa korkoa korolle nopeammin, kuin tavanomaisen henkilöverotuksen piirissä olevassa yhtiössä, koska pääomatuloveroa ei ole, mikäli voitto jätetään yritykseen. Holding-yhtiöön siirretystä voittopääomasta on maksettava vain 20% yritysvero. Operatiivista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat Den Finland Oy ja Den Sweden AB. Yhtiöt omistavat tai hallinnoivat perustajaurakointiin liittyen kiinteistöyhtiöitä, osakeyhtiöitä ja asumisoikeusyhdistyksiä Talliosake- ja Talli-tilojen toteuttamiseen. DEN Finland Oy:llä on peräti 11 rekisteröityä aputoiminimeä. DEN Finland Oy luopui Tilat-liiketoiminnastaan jättämällä jakautumisilmoituksen kaupparekisteriin 2.6.2022. Ilmoitus rekisteröitiin kaupparekisteriin 3.

Kauppasopimukseen kirjatut ehdot eivät aina toteudu

Kuva
Palvelulupaus, joka ei pitänyt Ennen talokauppaa tiedossamme oli erään Ainoakodin kohdalla tapahtunut myöhästyminen. Tämän johdosta tiedustelimme aikataulun pitävyyttä talomyyjältä. Ainoakodin talomyyjä totesi kauppaa hierottaessa, ettei hänen tiedossaan ollut yhtään myöhästymistä. Tässä blogissa toisaalla kerrotusta syystä meidän talon kauppasopimukseen merkitty valmistumispäivä ylittyi, vaikka vuoden 2022 kaltaisia materiaalin toimitusvaikeuksia ei ollut. Edelleen vuonna 2022 Ainoakodin verkkosivuilla ”Budjetti ja aikataulu, joka pitää” todetaan mm. seuraavaa: ”Ainoakodin muuttovalmis toimitussisältö kattaa tavallisesti noin 80 prosenttia rakentamisen kokonaiskustannuksista. Saat tietää kiinteän, pitävän hinnan toimitussisällölle heti kaupantekohetkellä, samoin luovutuspäivän.” Designtalon verkkosivuilla vuonna 2022 luvataan mm. seuraavaa: ”Heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, tiedät tarkalleen uuden kotinne lopullisen hinnan ja jopa muuttopäivän.” Palvelulupausten täyttämise

Talopaketin hintatakuu on pluffia

Kuva
Yllä kuva DEN Finland Oy:n kauppasopimuksen hintalausekkeesta. DEN Finland Oy:n laatimissa talopakettien sopimusehdoissa olisi paljonkin sanomista . Kauppasopimuksessa korostuu yksipuolisesti DEN Finland Oy:n etu. Kuluttajansuojalain mukaan epäselvää tai ristiriitaista sopimusehtoa tulkitaan sopimuksen laatijan vahingoksi. Kiinteähintaisessa kauppasopimuksessa hintaa ei voi korottaa, mutta sitä voi laskea. Hintatakuu on näin ollen yksinomaan löysä lupaus mahdollisesta kauppahinnan osan palauttamisesta. Hintatakuu osoitetaan tässä postauksessa bluffiksi. Hintatakuun antaminen ei tarjoa kuluttaja-asiakkaalle lisäarvoa Kaikki merkittävät talotoimittajat tarjoavat talopaketteja kiinteällä kauppasopimukseen kirjatulla hinnalla. Hintatakuu on syksyllä 2022 lanseerattu markkinointikeino, jolla kuluttaja-asiakas houkutellaan valitsemaan hintatakuun tarjoava talotoimittaja. DEN Finland Oy:n lisäksi myös Jukkatalo ja Kannustalo kertovat tarjoavansa hintatakuun. Markkinointiviestinnässään DEN Fin

Keskituloinen voi unohtaa haaveet unelmien talosta

Kuva
Läntisissä maissa varallisuuden määrää on pidetty kautta aikojen ihmisen arvon mittarina. Kartanosta toiseen kiertävän kulkurin roolia on kadehdittu vain vanhojen kotimaisten elokuvien romanttisten kohtausten johdosta ja olihan kulkureilla aina myös kadehdittavan hyvä lauluääni. Raha on täysin tarpeetonta, jos ei tiedä mitä sillä pitäisi saada aikaan. Menneinä aikoina kulkurin ei tarvinnut tästä huolehtia. Kulkurit asuivat aina kartanoissa. Omasta ”mäkituvasta” haaveileva kulkurin jälkeläinen joutui kuitenkin miettimään millä rahamäärällä haaveet ovat toteutettavissa ja mikä on lainarahan hinta. Nyrkkisääntönä voi pitää, ettei pääkaupunkiseudulla Kehä III sisäpuolelle alle 600 000 euron budjetilla haaveiden omakotitaloa rakenneta. Ei varsinkaan postimerkkiä suuremmalle tontille. Haaveista riippuen ja niistä tinkimällä perusmuotoisen puulaatikon pystytettynä voi saada, mutta riittääkö se, jos haaveet eivät kuitenkaan toteudu. Rakentamisessa rahalla on lopputuloksen kannalta keskeinen me

Sovinto saavutettu

Kuva
  Osapuolten välille syntyi uusi sovintoratkaisu ja asian käsittely on päättynyt. Projektin aloituksesta on kulunut jotakuinkin nelisen vuotta. Vihdoin saavutettiin sovinto, joka oli molempien osapuolten hyväksyttävissä ja päättää tämän taloprojektin. Tähän voi suhtautua ainakin kahdella eri tavalla. Joko niin, että "DEN Finland Oy varasti elämästäni neljä vuotta" tai niin, että "ongelmat ovat ystäviäni". Onneksi tätä asiaa ei tarvitse nyt heti päättää. Tärkeä ja merkityksellinen asia tässä kuitenkin on, ettei tätä yritystä tarvitse enää muistuttaa rakentamismääräysten noudattamisesta ja kuluttajan oikeuksista. Jää nyt aikaa muuhunkin elämään.